Dzień Praw Dziecka

Dzieci mają swoje prawa, niech każdy się dowie, bo dziecko to także człowiek”.

20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r.. To szczególny dzień – przypomina nam o tym, że każde dziecko ma swoje prawa opisane również w ważnych dokumentach. W Polsce dokumenty gwarantujące przestrzeganie praw dziecka to Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka i Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. W tym dniu w Grupie Pomarańczowej podczas pogadanki z dziećmi popartej serią obrazków podjęto temat praw dziecka. Ważne jest, aby dzieci od najmłodszych lat miały świadomość, że posiadają swoje prawa i że są one bardzo ważne i muszą być przestrzegane. Pogadanka była również inspiracją do wykonania przez dzieci rysunków  ilustrujących niektóre  prawa dziecka.  Dzieci w formie prostych ilustracji  przedstawiły,  w jaki sposób rozumieją swoje prawa np.  do wypoczynku, do posiadania rodziny, do tajemnicy, do zabawy itp.

Teatrzyk Zielony Melonik, czyli dobre maniery w przedszkolu

Dobre maniery to życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji. Te wszystkie pozytywne cechy kształtują naszą osobowość i ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dlatego właśnie dziecko już w wieku przedszkolnym musi poznać normy i zasady zachowania, które obowiązują w danej grupie i społeczności. Zasady muszą być jasne, zrozumiałe dla dziecka i konsekwentnie wprowadzane w życie. Tylko wtedy świat dziecka będzie uporządkowany i przewidywalny. W naszym przedszkolu wprowadzanie dzieci w świat wartości, a więc i savoir vivre odbywa się przy każdej nadarzającej się okazji. Również poprzez teatrzyki, które często goszczą w naszej placówce. I tak 27 listopada odwiedziła nas grupka artystów z teatrzyku Zielony Melonik. Artyści przedstawili spektakl Trzy magiczne słowa- proszę, przepraszam, dziękuję. W inscenizacji występujące  postaci uczyły dzieci dobrych manier z „magicznymi” słowami, oraz pokazały jak używać ich adekwatnie do sytuacji życia codziennego. Dzieci żywiołowo reagowały na poszczególne sceny, podpowiadały jak prawidłowo należy się zachowywać. Aktorki włączały dzieci do wspólnej zabawy, wyzwalając ich spontaniczność i kreatywność.

Jak celebrujemy urodziny?

Jednym z elementów przygotowania dzieci do  udziału w życiu społecznym  w pedagogice Montessori są ćwiczenia związane z troską o wspólnotę. Celem tych ćwiczeń jest przyswojenie dzieciom zasad dobrego wychowania
 i kulturalnego zachowania się w kontaktach z innymi. Zaliczymy tutaj zasady dotyczące witana się, pozdrawiania, żegnania,  zachowania się przy stole podczas posiłku,  układania zastawy stołowej, przygotowywania stołu do uroczystego posiłku, zachowania się w kinie, teatrze, cudzym domu  i podczas różnych  okoliczności i wiele innych. Wprowadzeniu dziecka w kulturę bycia służy też rytuał urodzinowy z wykorzystaniem tzw. „urodzinowego słoneczka”. To także pokazanie dzieciom sposobu celebrowania urodzin. Na środku sali układane jest urodzinowe słoneczko, na każdym promyczku słońca ustawiana jest żółta miseczka. Na każdym promieniu dzieci układają w odpowiedniej kolejności strzałki z nazwami miesięcy. Ilość  promieni odpowiada ilości miesięcy w roku. Na czym polega rytuał? Dziecko wędruje dookoła słońca począwszy od miesiąca w którym się urodziło, po drodze do każdej miseczki wrzuca jeden zielony koralik, który jest symbolem jednego miesiąca, a do 12 – tej miseczki wrzuca  jeden duży czerwony koral, akcentując  w  ten sposób upływ jednego roku życia. I tak dziecko okrąża słoneczko tyle razy, ile skończyło lat. W  czasie okrążania słoneczka odwołujemy się do ważniejszych wydarzeń w życiu dziecka  od urodzenia np.  chrzest, pierwszy ząbek, pierwsze samodzielne kroki, pierwszy wyjazd wakacyjny itp., zaznaczając to stosownym obrazkiem. Potem zapala się świeczki urodzinowe, dzieci śpiewają piosenkę urodzinową i składają życzenia, po czym następuje poczęstunek. Przy okazji tego rytuału dzieci dowiadują się o zmianach zachodzących w życiu człowieka. Uczą się nazw miesięcy i ich kolejności występowania w roku. Towarzyszą temu inne ćwiczenia jak np.: nakrywanie do stołu, uczenie się dobrych manier przy stole, organizowania i podawania poczęstunku, a także stosowania gestów i języka nazw związanych ze składaniem życzeń.  

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Miś różowy, miś pluszowy zbuntował się dziś,
Chce iść także do przedszkola, tak jak chodzi Krzyś,
Wziął Krzyś misia w obie rączki: „Po co pójdziesz tam?”
– „Będę bawił się wesoło i nie będę sam”.
„Gdy tak prosisz, to już chyba zabiorę Cię dziś”.
– I tak zaczął do przedszkola chodzić z Krzysiem miś.
 

W dniu 24.11.2017r. nasze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia zorganizowanych przez grupę Czerwoną i Zieloną. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem Misiem. Przypomnieliśmy sobie historię powstania Pluszowego Misia. Oglądaliśmy prezentację multimedialną na temat niedźwiedzi brunatnych żyjących w Polsce oraz innych gatunków niedźwiedzi żyjących na świecie.

Sympatyczne niedźwiadki występują w wielu bajkach. Wspomnieliśmy o misiach znanych z bajek książkowych i filmowych. Począwszy od „Misia Uszatka”, a skończywszy na popularnej, cieszącej się dużym zainteresowaniem wśród dzieci bajce pt. „Masza i Niedźwiedź”.

Następnie dzieci z grupy Zielonej i Czerwonej zaprezentowały krótkie inscenizacje, w których oczywiście bohaterami były Misie. Dodatkowo każdy chętny mógł zaprezentować swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

Na zakończenie zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy przy piosence „Tulinkowy taniec – łapki, łapki w górę”. Nie obeszło się bez słodkości, każda grupa otrzymała paczuszki z miodowo-korzennymi serduszkami – PYCHOTA!!!

Był to niezwykły dzień pełen dobrej zabawy i radości ze wspólnego świętowania.

Z wizytą w Szkole Podstawowej nr 10

25 listopada, w Światowy Dzień Pluszowego Misia, dzieci z Grupy Czerwonej zostały zaproszone na przedstawienie teatralne do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu, zorganizowane przez rodziców i grono pedagogiczne tejże właśnie placówki. Mamusia Michałka, która grała w tej inscenizacji jedną z głównych ról, zaprosiła nas do udziału w tym właśnie wydarzeniu. Dzieci z zachwytem podziwiały piękną scenografię i aktorów, którzy wcielili się w postacie ze Stumilowego Lasu i z radością świętowali urodziny swojego przyjaciela a zarazem jednego z najbardziej znanych misiów na świecie – Kubusia Puchatka. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Dzieci z przejęciem i skupieniem obserwowały wszystko to, co się działo na scenie. Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę i z uśmiechniętymi buziami wróciliśmy do przedszkola.  Dzieci po powrocie długo wymieniały się wrażeniami i opisywały swoje odczucia. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Gospodarzom za gościnność a Pani Anetce za zaproszenie nas na widownię. Był to mile i radośnie spędzony czas.

Spotkanie przedszkolaków z harcerzami

W dniu 23 listopada gościliśmy w naszej grupie Harcerki z 18 Gromady Zuchowej działającej przy Hufcu ZHP w Jarosławiu im. Czesławy Baśki Puzon. Harcerki opowiedziały dzieciom jak spędzają  czas, czym się zajmują uczęszczając do Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie przeprowadziły bardzo ciekawe zajęcie z dziećmi podczas którego dzieci brały udział w zabawach ruchowych, uczyły się pląsów i wspólnie śpiewaliśmy piosenki harcerskie, obejrzeliśmy pamiętnik harcerek, umundurowanie czyli ubiór noszony przez członków Związku Harcerstwa Polskiego, w który to ubrane były harcerki. Poznaliśmy także wiele ciekawostek na temat ,,Zuchów” czyli najmłodszej grupy dzieci uczęszczającej do ZHP, i szukaliśmy odpowiedzi na pytanie; co to znaczy być harcerzem?, podczas zajęć dzieci brały aktywny udział w rozmowie z zaproszonymi gośćmi. Wszyscy świetnie się bawiliśmy a harcerkom  dziękujemy za tak miło spędzony czas z dziećmi.