Święto Ziemi

23 kwietnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Ziemi. W tym roku każda grupa przedstawiła swój program o tematyce ekologicznej. Uroczystość rozpoczęła się inscenizacją „Ratujmy wiosnę” w wykonaniu grupy Zielonej, nad którą opiekę sprawuje pani Lidka. Dzieci pięknie ubrane, w ciekawej scenografii, udowodniły, że los przyrody nie jest im obojętny. Następnie pani Ania z grupy Czerwonej przeprowadziła grę planszową  „Co wiesz o ekologii”. W tej grze zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy, dowodząc, że zagadnienia związane z tematem przeprowadzonych zajęć nie są im obce. Pani Renata z grupy Niebieskiej przeprowadziła quiz, podczas którego wszystkie dzieci wykazały się obszerną wiedzą ekologiczną. Pani Basia z grupy Pomarańczowej zapoznała nas z ekosystemem łąki, dzięki czemu poznaliśmy wiele żyjących na niej zwierząt i owadów, oraz występujących tam roślin. Dzieci z grupy Żółtej, pod opieką pani Marty, odczytały list Ziemi do dzieci, w którym nasza planeta żaliła się na krzywdy, jakie wyrządzają jej ludzie. Następnie przedszkolaki złożyły ślubowanie „miłośników przyrody”. Na zakończenie spotkania wszystkie grupy otrzymały dyplomy za wiedzę o tematyce ekologicznej oraz podziękowania za włączenie się do obchodów Święta Ziemi.