Imprezowy tydzień w grupie Zielonej

Impreza za imprezą….W poniedziałek w ramach Święta Ziemi dzieci z naszej grupy zaprezentowały inscenizację o tematyce ekologicznej Ratujmy Wiosnę! Młodzi aktorzy poradzili sobie znakomicie. Słowem, ruchem, piosenką  przedstawili i utrwalili zasady recyklingu i  dbania  o nasze środowisko. W środę teatrzyk powtórzyliśmy dla rodziców,
 a w piątek jeszcze raz pokażemy go dla dzieci z innych placówek oświatowych w Jarosławiu. Również w środę  ramach warsztatów edukacyjnych Majowe rocznice w prowadziliśmy lekcję na temat uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Pokazaliśmy najważniejsze fakty historyczne, debatę Sejmu Czteroletniego, oraz główne postanowienia konstytucji.

Dziękuję wszystkim rodzicom za przygotowanie strojów. To one uatrakcyjniły występy dzieci. Dziękuje również Szkole Podstawowej w Pełkiniach za wypożyczenie dekoracji.