Zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Dzieci bardzo lubią różne formy ruchu. Zwłaszcza dowolne zabawy ruchowe, w których realizują swoje pomysły, możliwości i doświadczenia. Ciągle poszukuję wyrażania emocji i aktywności ruchowej. W naszym przedszkolu rozpoczęły się zajęcia sportowe, prowadzone przez trenerów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Jest to też okazja, aby profesjonalne oko trenera wyłoniło talent sportowy. Takie zajęcia rozwijają umiejętność korzystania z różnych sprzętów sportowych,  dzieci uczą się planować ruch, reagować na umowne sygnały i polecenia trenera, rozwijają  ogólną sprawność ruchową. Wprowadzenie elementu zdrowej rywalizacji  podczas takich zabaw i ćwiczeń ruchowych ma swoje wartości wychowawcze.