Zagrożeniom mówię – NIE!

W przedszkolu realizowany jest program profilaktyczno – wychowawczy szeroko traktujący między innymi problem bezpieczeństwa dzieci. W tym roku szkolnym do działań z dziećmi włączone zostały treści związane z problematyką zagrożeń, jakie  potencjalnie w obecnych czasach zagrażają dzieciom. Głównym celem tych działań jest nauczenie dzieci asertywnej postawy wobec dorosłych, zwłaszcza wtedy, kiedy przekraczają dopuszczalne  granice społeczne i prawne. Tym działaniom będzie towarzyszyć hasło ” Naucz mnie, kiedy mówić – NIE!”. Zakres niebezpieczeństw jest coraz większy – zatem niezbędne jest wyrobienie u dzieci  odruchu nieufności wobec nieznajomych – obcych. Szczególny niepokój budzą kontakty z nieznajomymi, a bezpieczeństwo dzieci zależny w głównej mierze od tego, czy dzieci są świadome zagrożeń i wiedzą jak ich uniknąć. Dlatego też  rozpoczęliśmy realizację cyklu zajęć: Obcy – niebezpieczny (tworzenie piramidy postaci: jak wygląda, jaki ma wiek,  czym kusi), poznanie 3 zasad radzenia sobie w sytuacji zagrożenia (1. Mówię NIE,2. Odchodzę, 3.Mówię zaufanemu dorosłemu), tworzenie listy zaufanych osób, „Wilk w koziej skórze- miła osoba o złych zamiarach, Potrafię mówić NIE- wiem jak sobie radzić w trudnej sytuacji i kto mi pomoże. Odbędą się również zajęcia uczące dzieci  wyznaczania granic swojego ciała, dzieci będą poznawać zasady bezpiecznego kontaktu z osobami dorosłymi i uczone będą wyrażania niezgody na zachowanie nieakceptowane przez dziecko w kontekście tzw. „złego dotyku” . Przeprowadzone również zostaną praktyczne treningi 1.wzywania pomocy krzykiem i przez telefon, utrwalenia znajomości telefonów alarmowych 2.  ucieczki przed napastnikiem,3. udawania, że nie słyszy się zaczepek i zachęt obcego. Jest to bardzo ważne, musimy uczynić wszystko, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych dzieci.