Dźwięk i muzyka, czyli zajęcia logorytmiczne w grupie Zielonej

 Logorytmika  zajmuje się kształceniem piękna ruchu na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych i słowno-ruchowych, których składnikiem wiodącym jest rytm.

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe mają na celu kształcenie i sprawne wykonywanie ruchu, a co za tym idzie, wyrabiają szybką orientację w czasie i przestrzeni, umiejętność koncentracji uwagi, zmuszają do sprawniejszego myślenia. Kształcą też takie cechy charakteru jak: zdyscyplinowanie, karność, porządek, aktywność, poczucie odpowiedzialności, umiejętność współdziałania w grupie, samodzielność. Przede wszystkim jednak kształcąc ruchy całego ciała (makroruchy), wpływają pośrednio na usprawnienie narządów mownych (mikroruchy), gdyż ułatwiają ich ćwiczenie. Celem ćwiczeń muzyczno-ruchowych jest także wyrabianie u dzieci wrażliwości na muzykę, kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu itp.

W naszym przedszkolu takie zajęcia prowadzi pan Dominik, który stara się wprowadzić dzieci w świat ruchu i słowa w sposób bardzo atrakcyjny. Gitara klasyczna, elektryczna, akustyczna, kontrabas, wiolonczela, dzwonki, no i oczywiście pianino to instrumenty, które towarzyszą dzieciom podczas muzycznej przygody. Dzieci nie tylko śpiewają, tańczą, ćwiczą, ale również zgłębiają tajniki gry na tych instrumentach.