Lekcja patriotyzmu

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej to jeden z celów wychowania przedszkolnego, a spotkania z osobami reprezentującymi różne zawody umożliwia realizację tego celu. Zbliżające się Święto Niepodległości było okazją do zorganizowania w przedszkolu  przez grupę Żółtą i grupę Pomarańczową  spotkania z żołnierzami. Pan ppor.  Leszek Słoma, sierż. Piotr Nowosielski, plut. Jerzy Kiper oraz szer. Magdalena Mac z Jednostki  Wojskowej w  Jarosławiu przybliżyli dzieciom zawód żołnierza. Opowiadali  o swojej służbie, dowiedzieliśmy się co jest ważne, żeby zostać żołnierzem?, jak wygląda dzień w wojsku?, czym się żołnierze zajmują? a także mieliśmy okazję zobaczyć różne elementy wyposażenia każdego żołnierza a nawet przymierzyć elementy umundurowania i uzbrojenia. Chętnym dzieciom pani  z jednostki malowała buzie na barwy wojskowe.   Na koniec dzieci otrzymały słodki poczęstunek, i drobne upominki. Na pewno spotkanie to zostanie na długo w naszej pamięci. Dow. 34 Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu oraz pani Monice dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w organizacji zajęcia a naszym Gościom  serdecznie dziękujemy   za bardzo atrakcyjną i ciekawą lekcję.