Dzień praw dziecka.

30 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, czyli najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych,  była bodźcem do zorganizowania w naszym przedszkolu Dnia Praw Dziecka. Było to wyjątkowe spotkanie pięciu grup przedszkolnych, którego celem było przedstawienie dzieciom ich najważniejszych praw i nauczenie korzystania z nich. Dzieci dowiedziały się z prezentacji multimedialnej o  Konwencji o Prawach Dziecka i że jest to najważniejszy dokument dotyczących praw dzieci na całym świecie. Wspomniano, że każdemu dziecku niezależnie od pochodzenia, koloru skóry i wyznania przysługują takie same prawa. Szczególnie zwrócono uwagę na prawo do nauki , prawo do opieki i wychowania, do posiadania imienia i tożsamości, do posiadania rodziny , do wypoczynku i czasu wolnego, do niepowodzeń i łez,  do życia bez przemocy, do opieki lekarskiej…. . Najstarsze dzieci z grupy Pomarańczowej przedstawiły krótką inscenizację tematycznie związaną z prawami dziecka. Zaśpiewano piosenkę o prawach dziecka. Zwrócono dzieciom uwagę na postać Janusza Korczaka  – pedagoga, lekarza i pisarza oraz prekursora walki o prawa dziecka w Polsce. Przybliżono dzieciom temat związany z działalnością UNICEF – czyli organizacji działającej w 190 krajach na rzecz dzieci. Było to bardzo owocne spotkanie. Dzieci chętnie wypowiadały się na temat swoich praw, podczas zabawy dydaktycznej o prawach dziecka. DZIECKO TO TAKŻE CZŁOWIEK, TYLE ŻE JESZCZE MAŁY – ALE TEŻ MA SWOJE PRAWA, PAMIĘTAJMY O NICH NA CO DZIEŃ !.