Przegląd Twórczości Dziecięcej „Bajkowy Świat”

Nasze przedszkole współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Celem tej współpracy jest integracja dzieci rozwijających się prawidłowo z dziećmi z deficytami rozwojowymi, a także uwrażliwienie młodego człowieka na potrzeby innych.

We wtorek 19 listopada w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbył się XVI Przegląd Twórczości Dziecięcej „Bajkowy Świat” organizowany przez PSONI. W przeglądzie wzięły udział dzieci z jarosławskich przedszkoli oraz uczniowie OREW. W tym roku przegląd miał charakter małych form teatralnych, a tematem przewodnim była  kultura, sztuka oraz ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy Czerwonej. Zaprezentowały inscenizację pt. „Wars i Sawa”.

Przedszkolaki poradziły sobie świetnie, dla niektórych z nich był to debiut na tak dużej scenie, ale możemy powiedzieć, że czuły się jak ryby w wodzie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych 🙂

Dziękujemy tatusiowi Przemka oraz dziadziowi Antosia za pomoc w przewiezieniu dekoracji oraz mamusi Lenki za pomoc w opiece nad dziećmi 🙂