GDY DZIECI PRACUJĄ W DOMU…

W tak szczególnej sytuacji, jaką jest praca zdalna trudno o to, co zapewnia pewien komfort w relacjach dzieci i nauczyciela. Myślę o możliwości wspólnych zabaw, spotkaniach służących edukacyjnym i wychowawczym celom. Poniekąd nauczyliśmy się już działać w innych od standardowych, warunkach. Mimo to jednak wszyscy oczekujemy powrotu do naturalnych, przedszkolnych sytuacji. A teraz…? Nauczyciele przygotowują dla dzieci propozycje różnorodnych zabaw i ćwiczeń służących rozwojowi przedszkolaków. Docierają one do wielu domów drogą internetową. Cenne są starania rodziców, dzieci i nauczycieli, by utrzymywać wzajemny kontakt, by razem się uczyć w warunkach oddalenia. Jesteśmy daleko od siebie. W takiej sytuacji wzmaga się potrzeba bycia blisko. Sposobem na jej zaspokajanie jest kierowanie ze strony rodziców do nauczycieli informacji zwrotnych o korzystaniu z przygotowanych materiałów w warunkach domowych. Są nimi informacje w formie opisów pracy, fotografie ukazujące dzieci podczas działań oraz ich wytwory.

To odpowiednia pora i miejsce, by podziękować Państwu za zaangażowanie we wzajemną pracę, wiosenne pozdrowienia, świąteczne życzenia, wszystkie wyrazy tęsknoty dzieci za przedszkolem i zapewnienia o realizowaniu przygotowanych dla dzieci materiałów edukacyjnych.

Zebrałam z naszych korespondencji fotografie, które otrzymałam od Państwa. Popatrzmy