Kodowanie w przedszkolu – czyli zabawy przygotowujące do nauki programowania w grupie Zielonej

 

Kodowanie można zaczynać od prostych zabaw bez używania komputera. W ten sposób dzieci uczą się nowych kompetencji, poznając przy okazji nowe pojęcia i zwroty. Taka forma nauki poprzez zabawę doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków w programowaniu.

Za sprawą nauki kodowania i programowania, dziecko w przystępny sposób uczy się logicznego myślenia i w praktyce łączy ze sobą wiedzę ściśle matematyczną z wiedzą humanistyczną. Stworzenie nawet jednego z najprostszych programów wymaga dokładnego przeanalizowania wielu czynników z różnych obszarów nauki.

Do pierwszych zabaw i ćwiczeń wykorzystujemy matę edukacyjną z kolorowymi kubeczkami i symbolami graficznymi.  Mata jest dwustronna, jedna strona to stupolowa kratownica. Czerwone linie dzielą matę na symetryczne części. Osie na macie oznaczone są za pomocą cyfr i liter. Druga strona składa się z 81 kolorowych kół, pogrupowanych kolorystycznie po 9 z każdej barwy. Mata świetnie sprawdza się podczas wprowadzania elementów programowania do zajęć dydaktycznych, jak również jest  idealną pomocą w edukacji matematycznej.

Mamy również ozobota. To mały, bardzo inteligentny robot do nauki programowania. Ozobot  zabiera dzieci w niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Dzięki kolorowym kodom (na kartce papieru) dzieci przygotowują zadania, które wykonuje robot i w ten sposób tworzą swoje pierwsze programy.

Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat  przyszłości.

 

 

Jestem małym przedszkolakiem, ale dużo już potrafię…

Jestem małym przedszkolakiem,

         ale dużo już potrafię.

         Ja się uczę, gdy się bawię,

        bo w zabawie jest ciekawie.

 Umiem biegać na paluszkach,

 Umiem stać na jednej nodze.

 Umiem siebie narysować,

Umiem jeść widelcem, nożem…

Oto kolejne fotograficzne sprawozdanie z minionego tygodnia. 

Mali artyści-wielcy twórcy

 

W przedszkolu zajęcia plastyczne pełnią szczególną rolę. Kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnię i wyzwalają inicjatywę twórczą, kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.  Dlatego nie żałujmy dzieciom kredek, flamastrów, farb, papieru. Bo pierwsze bazgroty to pierwszy krok do wrażliwego, mądrego i kreatywnego ucznia i człowieka.

My dzieci, mamy swoje prawa

 

O prawach dziecka  Marcin Brykczyński

        Niech się wreszcie każdy dowie

        I rozpowie w świecie całym,

        Że dziecko to także człowiek,

        Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta,

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

        Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

        A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

        Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

        I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.     

  Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,

        I każdego mogę na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.

        Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

        Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

        Tak się tu w wierszu poukładały,

        Prawa dla dzieci na całym świecie,

        Byście w potrzebie z nich korzystały

        Najlepiej jak umiecie.

Każdemu dziecku niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

W przedszkolu, gdzie prawa dziecka są priorytetem, dba się szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami. Niejednokrotnie w przedszkolu dziecko zdobywa pierwsze informacje dotyczące praw dziecka, uczy się poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw własnych . Im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej i szybciej zdobędzie umiejętności społeczne i moralne. Niezastąpioną okażę się literatura dziecięca, która bawiąc dzieci jednocześnie je uczy. Wykorzystanie metod aktywizujących w planowaniu sytuacji edukacyjnych  pozwoli przedszkolakom zdobywać doświadczenia i kompetencje społeczne, oraz nabywać wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości praw dzieci. Należy umożliwić dzieciom wyrażanie siebie, własnych uczuć, myśli w różnych formach ekspresji. Odpowiednia atmosfera i klimat wychowawczy wspomogą dzieci w poznaniu swoich praw, jak również respektowaniu praw innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone laboratorium przyrodnicze

Kącik przyrody  w nasze grupie to małe laboratorium, miejsce do wykonywania przyrodniczych doświadczeń. To zielona spiżarnia z  pietruszką, papryką, pomidorami  i szczypiorkiem w skrzynkach. Dzieci sieją, sadzą i eksperymentują z nasionkami. Przy okazji zdobywają praktyczną wiedzę na temat wzrostu i hodowli roślin. Tym razem przesadzamy sadzonki pomidorków do mini szklarni. Zobaczymy, czy doczekamy się owoców.