11 Listopada – Święto Niepodległości

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny,  kształtujemy pozytywne postawy i uczucia patriotyczne. Dlatego też w dniu 10 listopada dzieci z naszej grupy z  barwami narodowymi na piersiach w formie kotylionów uczestniczyły w lekcji poświeconej odzyskaniu przez  Polskę niepodległości. Rozmawialiśmy na temat zaborów i walki Polaków o odzyskanie niepodległości. Dzieci dowiedziały się, że Polska zniknęła z map świata. Rosja, Prusy i Austria podzielili nasz kraj i na bardzo długi czas  bo aż 123 lata Polska utrąciła niepodległość. Dzieci dowiedziały się co to oznaczało dla naszego kraju  ze Polska utraciła  niepodległość. Poznały wielkiego patriotę, bohatera i przywódcę Polaków walczących o wolność swojej ojczyzny jakim był Józef Piłsudski. Wysłuchaliśmy legendę o powstaniu państwa polskiego ,, O Lechu, Czechu i Rusie”. Wsłuchując się w wiersz Cz. Janczarskiego ,, Barwy ojczyste” utrwaliliśmy ważne dla naszego kraju symbole narodowe. – flaga Polski w kolorze biało- czerwonym, godło- biały orzeł na czerwonym tle, wspólnie o godz. 11. 11 łącząc się z pozostałymi grupami z naszego przedszkola zaśpiewaliśmy hymn narodowy ,, Mazurek Dąbrowskiego”. W tym dniu nie zabrakło również zagadek tematycznych dotyczących naszego kraju na mapie wskazaliśmy granice kraju, stolicę, najdłuższą rzekę w Polsce- Wisłę.  Na zakończenie zajęć wspólnie utrwaliliśmy ,,Katechizm dziecka polskiego”

Praca własna dziecka – czas poznawczej i twórczej aktywności dziecka.

 Praca własna dziecka w przedszkolu Montessori to stały i bardzo ważny element każdego dnia.  W jej ramach dziecko ma wolność wyboru, miejsca i formy pracy. Ważną decyzją jest również to z jakim materiałem rozwojowym dziecko będzie pracować. Tego wyboru dziecko dokonuje samo  lub we wsparciu nauczyciela. W tym drugim przypadku ważne jest , aby  uwzględnić zainteresowania dziecka, jego predyspozycje, uzdolnienia, a także specyficzne potrzeby.  To jest właśnie wolność wyboru, ale nie jest wolnością bez granic- jest wytyczona  zasadami panującymi w grupie i wolnością drugiego dziecka. Podczas pracy własnej dzieci realizują swoje zainteresowania, nauczyciel organizuje miejsca pracy z określonym materiałem rozwojowym, chcąc przy okazji wprowadzić lub utrwalić z dzieckiem jakieś treści, albo też rozszerzyć  jego zainteresowania. Dyskretnie podsuwa materiał rozwojowy, stawia jakiś problem do rozwiązania, zadaje  pytania, mobilizując tym samym dziecko do aktywności poznawczej i twórczej.

„Co to jest Polska…?”

Narodowe Święto Niepodległości  zajmuje szczególne miejsce w edukacji patriotycznej przedszkolaka. Ostatni tydzień w naszej grupie poświęcony był tematyce związanej z tym budzeniem  uczuć patriotycznych. Jest to bezpośrednio związane z rozwijaniem kompetencji społecznych i obywatelskich. Jednym z zadań wychowania obywatelskiego w przedszkolu jest  rozwijanie w dziecku poczucia odpowiedzialności za region,kraj,  świat, oraz szacunku do tego, co zostało mu dane  w dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym. Dzieci poznały  więc symbole narodowe, zrozumiały znaczenie flagi, godła, i hymnu dla tożsamości narodowej,poznały  legendę o powstaniu państwa polskiego -(„Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”, „Legenda o Warsie i Sawie”). Położenie geograficzne kraju oraz różnych regionów Polski, na konturowej mapie Polski, zaznaczanie  ważniejszych miast, rzek , regionów,  a także stolicy i naszego miasta Jarosław, bardzo pochłonęło dzieci. Podsumowaniem wiedzy o Polsce była praca zborowa – wykonanie mapy Polski  z wycinaniem charakterystycznych elementów dla poszczególnych  jej regionów .