Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Janusz Korczak, już blisko sto lat temu, napisał: Nie ma dzieci – są ludzie […] Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź […].

20 listopada, na pamiątkę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to czas, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Ten ważny i znaczący dzień miał swój oddźwięk także w naszej grupie, gdzie za pomocą prezentacji multimedialnej oraz filmików edukacyjnych pogłębialiśmy wiedzę na ten właśnie temat. Wykorzystując opowiadanie edukacyjny „Prawa Dziecka” rozpoczęliśmy rozmowy na temat poszczególnych praw odwołując się do doświadczeń i przeżyć dzieci. Wszystkim dzieciom zostały przybliżone i wyjaśnione ich prawa oraz znaczenie jakie mają w ich codziennym życiu. Jeżeli mowa o prawach dziecka, to nie mogło oczywiście zabraknąć wspomnienia osoby Janusza Korczaka, który nieustannie podkreślał, że dziecko w żadnym momencie swojego życia nie może być przedmiotem manipulacji świata dorosłych. Dorośli nie chcą dopuszczać dzieci do spraw codziennych, tłumacząc, że dzieci są zbyt małe i niedoświadczone. Ale przecież dziecko to samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie jej praw. Dzieci poprzez film edukacyjny „Lekcje z Januszem Korczakiem” dowiedziały się, że  cenił on wartości takie jak: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i miłość do bliźniego. Apelował  także do wychowawców, aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka. Film ten pozwolił nam również  zobaczyć, że nie wszystkie dzieci żyją tak samo, że są miejsca na świeci gdzie dzieci cierpią głód i biedę, że brakuje im opieki medycznej i dostępu do nauki. Nie mają możliwości zabawy i wypoczynku, są zmuszane do ciężkiej pracy i pozbawiane życia w rodzinie, dlatego bardzo ważnym aspektem edukacyjnym tej projekcji było docenienie tego co się ma i gdzie się żyje, bo mimo, iż każdy, niezależnie od pochodzenia czy koloru skóry, powinien mieć takie same prawa, to niestety nie wszędzie są one respektowane jednakowo.

Po projekcji filmów dzieci zapoznały się z wierszem Marcina Brykczyńskiego:

O PRAWACH DZIECKA 

 Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

 Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

 Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla was mądre prawa.

 Więc je na co dzień i od święta,

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

 Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

 Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.     

 Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,

I każdego mogę na ratunek wzywać.

 Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.

 Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

 Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

 Tak się tu w wierszu poukładały,

Prawa dla dzieci na całym świecie,

 Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej jak umiecie. 

Po skończonych zajęciach wspólnie śpiewaliśmy piosenkę Orkiestry Dni Naszych „Dziecka Prawa”a wszystkie chętne dzieci tworzyły prace plastyczne, które obrazowały zapamiętane treści.

Ten dzień miał wielkie znaczenie dla przedszkolaków, gdyż to najczęściej w przedszkolu właśnie dziecko po raz pierwszy zdobywa wiedzę o swoich prawach. To tutaj uczy się o tolerancji, sprawiedliwości i poszanowaniu innych, dlatego im wcześnie dziecko nabędzie owych wyższych wartości, tym większa możliwość na rozumienie i respektowanie praw i uczuć innych w przyszłości.