Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021.

22 marca odbył się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z dziećmi i uczniami.  W tym dniu w placówkach oświatowych organizowane są zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ciekawymi osobami. Dzieciom z naszej grupy już nie są obce nowe technologie. Na co dzień mają do czynienia z kodowaniem i programowaniem, z prezentacjami multimedialnymi. Kodowanie Ozobota , czy programowanie Genibota to aktywności bardzo lubiane przez dzieci starsze. Na okoliczność Dnia Nowych Technologii w Oświacie zorganizowałam dzieciom Wielkanocne Kodowanie z Genibotem. Dzieci wykonywały różne zadania i ćwiczenia polegające na programowaniu Genibota. Tematyka świąteczna, więc  aktywnościom dzieci towarzyszyły zajączki, kurczaczki oraz pisanki. Wykonałam szereg akcesoriów świątecznych, aby można je było przypiąć do Genibota i uczynić te zajęcia bardziej ciekawsze i atrakcyjne. Dzieci programowały Genibota ,aby  poruszał się na macie do kodowania w określony sposób – np „kupując” tylko pisanki w określonym kolorze, czy też, odwiedzając świąteczne kurczaczki, możliwości było sporo , dzieci same wymyślały proste zadania i kodowały ruch Genibota za pomocą kart kodów( jedź prosto, zawróć, obróć się w prawo , obróć się w lewo itp.) Zadania te wymagały sporej uwagi, koncentracji ,zastosowania i rozumienia pojęć związanych z kierunkami w przestrzeni, a także  logicznego myślenia i współpracy. Udało się – dzieci bogacą nowe doświadczenia związane z rozwijaniem kompetencji cyfrowych przy zastosowaniu nowych technologii. Brawo!