Z ekologią za pan brat. Dzieci w grupie Żółtej przeprowadzają doświadczenia.

Z segregowaniem śmieci dzieci spotykają się na co dzień: w domu i w przedszkolu. Wiedzą, że segregowanie śmieci jest podyktowane dbałością o otaczające je środowisko naturalne. Temat ten jest ciągle aktualny. Zaproponowałam przedszkolakom udział w doświadczeniu. Moim celem było stworzenie dla nich warunków do obserwacji, jak zachowują się w naturalnym środowisku: papier, plastik i biologiczne odpadki.  Przygotowaliśmy przeźroczysty pojemnik złożony z trzech komór. Każdą z nich dzieci samodzielnie napełniały ziemią oraz różnymi rodzajami śmieci. Teraz przedszkolaki obserwują co dzieje się z umieszczonymi w ziemi: plastikowym kubeczkiem, butelką, nakrętką, jak zachowują się w tym środowisku papiery, jak ziemia i wilgoć wpływają na obierki z warzyw i owoców. Stanowisko doświadczalne cieszy się wśród dzieci sporym zainteresowaniem.