Ruch to zdrowie. Zabawy ruchowe dzieci z grupy Żółtej w Szkole Podstawowej nr10.

To prawdziwa atrakcja dla dzieci, gdy mogą wziąć udział w wycieczce do szkoły. Hasło: „szkoła”, zawsze wywołuje u przedszkolaków pozytywne reakcje. Powiedziałabym: wręcz radosne. Od  września dzieci z naszego przedszkola regularnie uczestniczą w ćwiczeniach gimnastycznych i w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczycieli  w Szkole Podstawowej nr 10.

Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują największą w swoim rozwoju ruchliwość i ekspansywność. Mają na to wpływ procesy rozwoju funkcji lokomocyjnych, komunikacyjnych i rozwoju wyobraźni. Stąd szczególne znaczenie ma zachęta, by aktywnie uczestniczyły w różnych formach ruchu. Wszystko dla zdrowia, dla dbałości o prawidłową postawę ciała oraz odpowiedni rozwój wielkiej i małej motoryki.

Tego dnia w Szkole Podstawowej nr 10, dzieci z grupy Żółtej przywitała Pani Agata Wojnar Gilarska, nauczyciel wychowania fizycznego.

 Razem z Panią Agatą dzieci wykonywały ćwiczenia gimnastyczne i brały udział w zabawach ruchowych. Taka aktywność najmłodszych, w warunkach szkolnej sali gimnastycznej nabiera dodatkowego znaczenia. Po powrocie do przedszkola wszyscy byliśmy tego samego zdania: było super.

Bardzo dziękujemy Pani Agacie Wojnar Gilarskiej za ciekawie przeprowadzone zajęcia.