Język angielski – utrwalenie nazw zwierząt na wesoło – słuchaj i powtarzaj

Przesyłam link do strony internetowej dotyczącej utrwalenia nazw zwierząt poprzez prawidłowe wysłuchiwanie i powtarzanie poszczególnych słów. 

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/zwierzeta-po-angielsku/

 

Ćwiczenia utrwalające nazwy zwierząt hodowlanych i egzotycznych w języku angielskim

Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym ma na celu stworzenie atmosfery, która sprzyja nauce poprzez zabawę. Motywowania dzieci, stwarzanie sytuacji oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych, poprzez zachęcanie dziecka do powtarzania słów, zwrotów, stwarzanie sytuacji osłuchania się z językiem, kształtowanie podstawowych kompetencji komunikacyjnych, tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, rozwój sprawności tj. stopniowe rozwijanie rozumienia ze słuchu, mówienie, śpiewanie, reagowanie na język gestem i słowem. Na poziomie adekwatnym do możliwości dziecka w wieku przedszkolnym. Program nauczani został całkowicie dostosowany do podstawy programowej wychowania przedszkolnego przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Zawarte treści programowe są realizowane poprzez formy zajęć, które podtrzymują i wykorzystują naturalną ciekawość dziecka. W związku z pracą zdalną nauczyciela, dotyczącą istniejącej obecnie, trudnej dla Nas Wszystkich  sytuacji  został przygotowany materiał obejmujący poszczególne  treści tematyczne dla dzieci do utrwalenia w domu, który będzie ukazywał się na stronie naszego przedszkola sukcesywnie. Życzymy cierpliwości i wytrwałości w tym trudnym czasie. 

Ćwiczenia utrwalające nazwy zwierząt hodowlanych i egzotycznych  w języku angielskim

 Farm animals- zwierzęta hodowlane

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt na obrazku:

cow – krowa

pig – świnia

sheep- owca

horse-  koń

goat – koza

hen- kura

duck- kaczka

chicken- kurczak

rabbit- królik

dog- pies

cat- kot

guinea pig – świnka morska

hamster- chomik

fish- rybki

What pet you like? Jakie zwierzątko lubisz?

I like – ja lubię

My favourite animal is… – moim ulubionym zwierzątkiem jest..

Zabawa dźwiękonaśladowcza – naśladowanie odgłosów i odgadywanie nazw zwierząt

Zabawa ruchowa ze śpiewem – naśladujemy zwierzęta

Duck, duck!

Duck, duck, pig, pig, duck, duck , duck

Pig, pig, duck, duck, pig, pig, pig

Duck , duck , pig pig, pig, duck 2x

Duck, duck, pig, pig, cow, Mooooo!

snake – wąż

zebra- zebra

hippo  – hipopotam

parrot- papuga

crocodile- krokodyl

lion – lew

tiger- tygrys

turtle- żółw

squirrel- wiewiórka

giraffe- żyrafa

monkey- małpa

butterfly  – motyl

elephant- słoń

penguin  – pingwin

camel- wielbłąd

At the ZOO – w ZOO

Farm animals – zwierzęta hodowlane

Pets animals – zwierzę domowe

Exotic animals – zwierzę egzotyczne 

I  see… -ja widzę…

Dziękujemy i pozdrawiamy

Bardzo dziękujemy Rodzicom za okazywane wsparcie (sms), i liczne potwierdzenia, że korzystacie Państwo z naszych publikacji na stronie internetowej. Mamy nadzieję, że my wszyscy Rodzice, dzieci, i nauczyciele coraz lepiej będziemy odnajdywać się w nowej rzeczywistości. Postaramy się, aby prezentowane przez nas materiały były ciekawe i atrakcyjne do pracy i zabawy z dzieckiem w domu.

ZABAWY I ĆWICZENIA  PRZYGOTOWUJĄCE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA możliwe do prowadzenia w domu przez Rodziców

 

Zabawy ze zdaniami, wyrazami, sylabami i literami

 • śpiewamy zdania sylabami – zmiana natężenia, tempa, wysokości głosu
 • próbujemy ułożyć wyrazy, a potem zdania z rozsypanek sylabowych i wyrazowych
 • pokazujemy dziecku, że sylaba może się składać z różnej liczby liter
 • śpiewamy samogłoski na jednym dźwięku legato, tj. łącznie uuuuaaaaooooeeeiiiyyyy
 • skandujemy każdy dźwięk osobno – staccato – u-u-u-a-a-a-o-o-o…
 • próbujemy zaśpiewać znaną piosenkę, np. „Jedzie pociąg” samogłoskami (aoeaoei)
 • obserwacjemy, co się dzieje z zębami przy wymawianiu s, z, c, dz
 • bawimy się w „uśmiech – ryjek”: wymawiamy na przemian e-u, s – sz
 • opisujemy przedmiot przez głoskowanie – d-u-ż-y, m-a, d-ł-u-g-i , o-g-o-n itp.
 • zadajemy zagadki: zaczyna się na „k” i miauczy (kot); na „d” i jest mokry (deszcz) itp.
 • wybieramy te obrazki, których nazwa rozpoczyna się na tę samą głoskę (np. jajko, jabłko, jodła, jaskółka itp.).

Przykłady zabaw i ćwiczeń słuchowych, wzrokowych:
„Co to za słowo?” – rodzic wypowiada słowa z podziałem na głoski, dziecko dokonuje syntezy i podaje słowo

Układamy słowa na daną głoskę” – rodzic wymienia słowo, prosi aby dziecko ułożyło słowo rozpoczynające się jego drugą głoską (np. nora – dziecko układa słowo na o)

Literowa kostka” – na kostce umieszczone są litery, rzucamy kostką, odczytujemy literę i mówimy słowo zaczynające się tą literą, dzielimy je na głoski, liczymy i układamy właściwą liczbę klocków

,,Litera i głoska?”– nazywanie obrazków, wyróżnianie pierwszej głoski, ostatniej, głoskowanie nazwy, wyszukiwanie pasującego wyrazu

Co jest potrzebne do zabawy?”– spośród obrazków dzieci wybierają te , które potrzebne są do zabawy, określają głoskę w nagłosie (na początku) i układają obrazek pod kartonikiem z odpowiednią literą.

,,Wizytówki”– spośród wizytówek, dzieci wyszukują tą ze swoim imieniem, układanie wizytówki z rozsypanki literowej

,,ZZZZZZZ” – tworzenie bajeczek, ze słowami zaczynającymi się tą samą głoską

Złośliwa zebra z zaczarowanego zamku zobaczyła zabawki Zuzi – zepsuła złoty zegar. Zdenerwowana, zapłakana Zuzia złośliwemu zwierzakowi zaśpiewała, zawarczała – zzzzzzzz.

„Dokończ słowo” – rodzic mówi sylabę, a dziecko dopowiada tak, by powstało słowo

Pomieszane sylaby” – rodzic podaje słowa, w których są poprzestawiane sylaby, dzieci podają ich prawidłowe brzmienie (np. mek – do =domek; dy-lo = lody; ko-mle = mleko)

,,Sztafeta sylabowa” – tworzenie wyrazów rozpoczynających się od tej samej sylaby – mama, makaron, marzenia, makrela itp. lub kończących się tą samą sylabą np. piżama, rama, mama, tama itp.;

,,Łańcuch sylabowy” – rozpoczynamy zabawę wypowiadając dwusylabowy wyraz, dziecko powtarza wyraz i dzieli go na sylaby. Druga sylaba staje się początkiem nowego wyrazu powstałego np: wa – ta (wata), ta – ma (tama), ma – ki (maki), ki – je (kije), je – my (jemy), my – dło (mydło) tak aż do wyczerpania pomysłów;

Sylabowe zgadywanki” – losowanie obrazków np. balon, samolot, kot, parasol itp. Głośne wypowiedzenie nazwy, dzielenie jej na sylaby, liczenie, z ilu sylab się składa (klaskanie, tupanie, podskakiwanie)

„Tropienie sylab” – składanie obrazka z części w całość, nazywanie a następnie dzielenie nazwy na sylaby

„Odczytaj zdanie” – „odczytanie” nazw obrazków, tworzenie zdań np. Smutny zając chodzi po lesie.

,,Bawimy się paluszkami” – tworzenie zgłosek (sylab) przy rymowankach, trzymając palce złączone ruszamy tylko serdecznymi, które się krzyżują – raz po jednej, raz po drugiej stronie i mówimy:
Dzi-eń dob-ry! Dzi-eń dob-ry!
Następnie palce, które „się kłaniały” całują się, a my cmokamy (trzy razy), powtarzamy gesty i cmokanie. Składamy razem swoje dłonie (dotykają się tylko czubki palców). Po każdej sylabie po kolei odrywamy palce od siebie (zaczy-nając od kciuka) i z powrotem składamy palce, mówiąc:
Mu-zy-ka, mu-zy-ka!
Wszę-dzie nam gra!

„Takie same wyrazy” – szukanie dwóch takich samych wyrazów wśród wielu innych

,,Ciągi słowne” Jest to ćwiczenie koncentracji i wrażliwości słuchowej. Dziecko słucha słowa, a następnie powtarza je zachowując tę samą liczbę i kolejność np.:

tamburyno – bębenek – talerze;     gra – muzyka – śpiew – taniec;                   orkiestra – instrumenty – dyrygent – utwór – śpiewak

„Bardzo długie zdania”
Rodzic wypowiada proste zdanie składające się z dwóch wyrazów. Zadaniem dziecka jest kolejne dodawanie jednego słowa, tak by powstało bardzo długie, a jednocześnie logicznie brzmiące zdanie. Np.
Bałwanek stoi…
Bałwanek stoi na…
Bałwanek stoi na środku …
Bałwanek stoi na środku podwórka…itd.
Przykłady ćwiczeń manualnych:
– wycinanie, wydzieranie, klejenie, malowanie, rysowanie

– pisanie po śladzie

– stemplowanie lub wypełnianie inną metodą środka litery

– dopełnianie rysunku – kończenie rysunku np. listka, drzewa, jabłka – dorysowanie -wypełnienie powierzchni     rysunku plasteliną, papierem kolorowym lub innym materiałem

Zabawy z kinezjologii edukacyjnej:
• ruchy naprzemienne – prosimy dziecko, by wykonało ruchy naprzemienne ( podnieś kolano i dotknij nim przeciwną dłoń lub łokieć), ćwiczenie można wykonać z tyłu ciała krzyżując rękę i przeciwległą nogę. Można je wykonywać przy muzyce, lub śpiewie
• leniwe ósemki – na dużym arkuszu papieru rysujemy dużą leniwą ósemkę (znak nieskończoności, przewrócona 8). Następnie prosimy dziecko, by przywitało się z ósemką, wodząc palcem za jej konturami. Dziecko może też same rysować leniwe ósemki, rysując je w powietrzu rękami, nogami – raz jedną, raz drugą.
• kołyska usiądź na podłodze, odchyl się do tylu, ręce ugięte w łokciach, podeprzyj się na przedramionach. Wykonuj ruchy zgiętymi w kolanach nogami z jednej strony na drugą
• oddychanie brzuszkiem połóż ręce na brzuchu, weź wdech przez nos i rozpocznij długi wydech, wypuszczając powietrze krótkimi dmuchnięciami przez lekko otwarte usta. Oddy-chaj powoli, nadmuchując brzuch, jak balon.
• zginanie stopy usiądź, zegnij nogę w kolanie i połóż ją na kolanie drugiej nogi. Chwyć przyczepy początkowe i końcowe mięśni łydki i trzymaj je. Powoli poruszaj stopą zginaj ją i prostuj. Powtórz to samo drugą nogą.

UWAGI DLA RODZICÓW
1. Litera jest znakiem graficznym, a głoska jej odpowiednikiem słuchowym. Litery widzimy i piszemy, głoski słyszymy i wymawiamy (liter w wyrazie może być więcej niż głosek, np.: sz, cz, dz.
2. Spółgłoski należy wymawiać w miarę możliwości bez przygłosu w postaci „y” który w późniejszym okresie może utrudniać dziecku naukę czytania.
3. Przy wyodrębnianiu pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie najlepiej jest zaczynać od wyrazów rozpoczynających i kończących się samogłoskami

Źródło: http://p11zabrze.pl/zabawyczytpis.html

Adresy stron z ćwiczeniami i zabawami dla dzieci

https://www.superkid.pl/rymy-i-rymowanki

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/11/zabawy-dla-dzieci-w-domu/

 

 

Ćwiczenia usprawniające małą motorykę – pomysły na kreatywne zabawy w domu

Rozwój małej motoryki zawiera się w całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka. Motoryka mała jest to, mówiąc najprościej, sprawność dłoni i palców, czyli coś, co wyjątkowo intensywnie ćwiczy się przez pierwsze lata życia. Do podstawowych umiejętności związanych z rozwojem małej motoryki zalicza się: kontrolowane ruchy rąk i palców, chwytanie przedmiotów jedną ręką bez pomocy, manipulowanie przedmiotem w celu wykonania zadania oraz skoordynowane używanie obu rąk. Dlaczego jest to takie ważne? Od małej motoryki zależy opanowanie umiejętności samoobsługowych, rysowania i pisania. Dobre panowanie nad palcami i dłońmi przydaje się szczególnie w przedszkolu i szkole, dzięki temu nauka jest dla dziecka przyjemnością, a nie źródłem frustracji. W trakcie rozwoju dziecka funkcja ta ewoluuje, osiągając coraz większy poziom sprawności. Ruchy dłoni i palców dziecka stają się coraz bardziej precyzyjne, dzięki czemu może ono wykonywać złożone i skomplikowane czynności. Początkowo dzieci manipulują przedmiotami, by następnie nabywać umiejętność posługiwania się nimi.

Oto propozycje zabaw, które pomogą ćwiczyć umiejętności z zakresu małej motoryki:

Wyjmowanie przedmiotów z pudełka
Doskonalimy umiejętność chwytania przedmiotów bez patrzenia. Potrzebne będzie zamknięte kartonowe pudełko, w którym wycinamy otwór swobodnie mieszczący rączkę dziecka. Do pudełka wkładamy przedmioty różnej wielkości (np. klocki, łyżkę, maskotkę) i zachęcamy dziecko do tego, aby zostało małym odkrywcą.

Edukacyjne kolorowanki
W obecnych czasach mamy do wyboru mnóstwo kolorowanek. Na pewno każdy znajdzie coś co będzie interesujące dla swoich pociech.

Prace remontowe
Czyli wbijanie gwoździ i wkręcanie śrubek, oczywiście w warunkach kontrolowanych! Przy odpowiedniej pomocy i asekuracji mamy lub taty.

Wrzucanie przedmiotów do miseczek
Potrzebne będą małe przedmioty (np. orzechy, klocki, guziki, koraliki) oraz miseczki. Podczas tej zabawy doskonalimy umiejętność chwytania palcami. Dziecko samo może wybrać sposób posegregowania przedmiotów, ważne żeby zachęcać go do podnoszenia i przekładania.

Klocki
Drewniane lub plastikowe, małe lub duże… klocki to idealna zabawa ćwicząca umiejętności z zakresu małej motoryki, rozwija wyobraźnię oraz umiejętność planowania przestrzennego.

Rysowanie kredą
Kiedy dziecku znudzą się już kolorowanki, zawsze można zaproponować mu rysowanie kredą. Jest to dla dzieci ogromna frajda, a kredą, tak samo jak kredką, trzeba umiejętnie operować.

Nabieranie łyżką
Ta zabawa nie dość, że doskonali chwytanie i manipulowanie przyrządami, to jeszcze wspomaga rozwój samodzielnego jedzenia. Będą nam potrzebne 2 miseczki, do jednej z nich wsypujemy ryż, kaszę, czy inne sypkie produkty. Zadaniem dziecka jest przesypanie za pomocą łyżki danego produktu do pustej miski.

Lepienie z plasteliny
Lepienie z plasteliny ma mnóstwo zalet, to idealny sposób na poprawę umiejętności związanych z motoryka małą. Po prostu, plastelina w dłoń i do zabawy!

Malowanie
Zarówno pędzelkiem, jak i dłońmi. To wspaniała zabawa, która pozwala ćwiczyć precyzyjne ruchy dłoni i ręki.

Origami
Wiadomo, że małe dziecko nie będzie w stanie złożyć z papieru trójwymiarowego łabędzia, ale samo składanie kartek jest już dobrym ćwiczeniem. Dostosujmy poziom trudności do wieku dziecka, najpierw ćwiczmy składanie kartki na pół i na ćwierć, później możemy przejść do bardziej zaawansowanych operacji.

Układanie obrazków 

Z patyczków, kredek lub wykałaczek. Podczas tej zabawy powstanie wiele ciekawych dzieł sztuki, a precyzyjne ruchy dłoni i palców będą coraz sprawniejsze.

Cienie na ścianie
Kiedy na dworze będzie już ciemno, wyłączmy oświetlenie sufitowe i ustawmy biurkową lampkę żarówką do ściany. Teraz możemy zacząć zabawę w teatr cieni, oczywiście tych, wykonywanych palcami. Pokazujmy dziecku różne kształty i poprośmy o powtórzenie. Wyćwiczymy nie tylko sprawność naszych dłoni, ale też dziecięcą wyobraźnię.

Przewlekanie, nawlekanie, wyszywanie
Ze starszym dzieckiem możemy przeprowadzić pierwszą lekcję szycia. Młodsze będzie zadowolone przewlekaniem sznurka przez zrobione w kartonie dziurki lub przez uchwyty szafek oraz nawlekaniem korali na sznurek.

Rozwieszanie prania 

Dziecko ma wtedy szansę ćwiczyć siłę mięśni i koordynację rąk. Nauczmy go przypinać ubrania klamerkami do sznurka. Najlepiej ćwiczyć na drobnych rzeczach- ścierkach, chusteczkach, skarpetkach. Gdy nasze pranie już będzie suche zaangażujmy dziecko także do składania. Segregowanie i dobieranie skarpetek do pary będzie świetnym zadanie dla każdego przedszkolaka.

Szczypce i kombinerki
Do tego kilkanaście różnych przedmiotów i pudełek. Zabawa w przenoszenie gotowa!

Cięcie nożyczkami
Nie ograniczajmy się tylko do wycinanek! Potnijmy gazety albo stare szmatki. Ćwiczmy naszą wyobraźnię i umiejętności posługiwania się nożyczkami. Następnie pocięte elementy przyklejmy na karton, dzięki temu stworzymy ciekawą pracę plastyczną.

Wspólne gotowanie
Kuchnia jest idealną przestrzenią do manualnych ćwiczeń. Nasz mały pomocnik może kroić miękkie warzywa (tępym nożem), mieszać składniki w misce czy rozkładać na stole sztućce. Przedszkolaki są do tego przyzwyczajone bowiem pełnią w przedszkolu dyżury i świetnie radzą sobie z tymi obowiązkami. Satysfakcja ze wspólnego gotowania, gwarantowana!

Życzymy udanej zabawy i czerpania radości ze wspólnie spędzonego czasu 🙂

Jak zrobić z dzieckiem matematyczną grę planszową? To bardzo proste!

Kształcenie pojęć matematycznych dzieci  w przedszkolu jest bardzo istotną sprawą. Powinno opierać się  ono przede wszystkim na zabawach i ćwiczeniach, które  należy wplatać w codzienne i różnorodne sytuacje.  Jak kreatywnie spędzić czas ze swoim dzieckiem, zwłaszcza wtedy gdy jest np. chore i ma przymusowe siedzenie w domu bez kontaktu z rówieśnikami lub gdy jest wyjątkowa sytuacja jaką mamy teraz. Doskonałym pomysłem zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci są gry – ściganki lub gry -opowiadania z rozbudowanym wątkiem matematycznym. Nauczenie dzieci konstruowania gier, oraz ich rozgrywania  przyczyni się nie tylko do rozwijania kluczowych kompetencji matematycznych, ale także będzie kształtowało odporność emocjonalną, co jest niezmiernie istotnym  czynnikiem wpływającym na  tak ważną dojrzałość szkolną. 

Jak do tego się zabrać ? Sklej kilka kartek papieru, aby uzyskać większy arkusz i aby powstała „mega duża” plansza gry. Zaznacz START jako początek gry i METĘ jako jej zakończenie. Ustal z dzieckiem nazwę gry np. „Przygoda w lesie” , „Nakarm kotki”, „Zapasy wiewiórki” itp. Poproś dziecko , aby wyrysowało planszę gry – trasę, ale  wraz z otoczeniem (jeśli to gra,której akcja toczy się w lesie, to niech rysuje drzewa, choinki, krzewy, zwierzęta…  lub je wycina z papieru i nakleja na planszę gry, wspieraj dziecko, mobilizuj do aktywności, stosuj pozytywne wzmocnienia- czyli chwal za wysiłek!. Teraz porą na Twoją aktywność- na planszy gry w odpowiednich miejscach zaznacz  matematyczne  zadania do wykonania, związane z dodawaniem, odejmowaniem , porównywaniem… wpleć je w wątki gry. Ustal wspólnie z dzieckiem kiedy i za co otrzyma punkty, rozrysuj na planszy pułapki i ustalcie pozostałe zasady gry np. – wygrywa ten kto… Pułapki  również mogą mieć charakter zadań matematycznych. Ucz dziecko negocjować warunki gry i przede wszystkim przestrzegać ich reguł – ma oto ogromny wpływ na hartowanie odporności emocjonalnej i radzenia sobie w sytuacji porażki, jaką zapewne dla niektórych dzieci będzie przegrana.

Gry dostarczają wiele okazji do  kształtowania pożądanych  umiejętności, sprawności  i nawyków. To doskonały sposób na spędzanie czasu z dzieckiem.  Zabawy i gry oprócz  funkcji poznawczych, kształcących,wychowawczych pełnią również funkcje terapeutyczną . Pozwalają dziecku  zwiększyć poczucie własnej wartości, a  atmosfera, przyjazny klimat, zabawa, ruch  sprzyja otwartości i szczerości.