Zakładamy ziołowy ogródek.

Przyjście wiosny było dla  nas impulsem do założenia ogródka ziołowego w sali zajęć.Była to też okazja do dostarczenia dzieciom możliwości bezpośredniego kontaktu w przyrodą. Dobroczynne znaczenie ziół okazało się ciekawym tematem dla dzieci. Dzieci dowiedziały się, że  zioła od tysięcy lat stosowane są by leczyć i ratować życie. Ludzie doświadczalnie poznawali wpływ ziół na organizm ludzki. Dzięki temu wiemy, że zioła zawierają cenne witaminy i składniki mineralne. W dzisiejszych czasach zioła są również wykorzystywane  nie tylko w celach leczniczych, ale także w kosmetologii i w kuchni. Z  ziół można zrobić napary, odwary, sałatki, syropy, soki i olejki, a także ziołowe lekarstwa. Dzieci ochoczo przystąpiły do zorganizowania ogródka ziołowego w sali zajęć. Pracowały w zespołach, którym wyznaczone określone zadania. Jedni przygotowywali doniczki, napełniając je odpowiednią ziemią, drudzy oglądali przez lupę nasionka, jeszcze inni wykonywali napisy-nazwy ziół na tabliczkach znamionowych. Tak więc w ogródku ziołowym zasadzono szałwię, lubczyk, rozmaryn, pietruszkę, bazylię. Teraz tylko pozostało stworzyć odpowiednie warunki wzrostu roślin, bo to ma ogromne znaczenie na ich właściwości lecznicze. Codziennie dzieci podlewają zasadzone zioła i systematycznie obserwują ich wzrost. 

Trening sensoryczny

Zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka, bowiem dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy.

Dzięki znajdującej się w przedszkolu Sali Doświadczania Świata dzieci mają możliwość stymulacji poszczególnych zmysłów, a także mają okazję do wyciszenia i relaksacji.

Nazwa Sala Doświadczania Świata jest polskim odpowiednikiem nazwy Snoezelen – metody terapeutycznej powstałej w Holandii, a obecnie znanej i stosowanej na całym świecie, która opiera się na stymulacji polisensorycznej, polegającej na pobudzaniu zmysłów przy pomocy różnych bodźców, m.in. kolorowego światła, przedmiotów o różnych kształtach, fakturach i temperaturach, różnorodnych odgłosów i dźwięków.

Zajęcia te są bardzo lubiane przez dzieci, z jednej strony pobudzają do działania, a z drugiej pomagają w wyciszeniu i koncentracji.

Działam, doświadczam, odkrywam

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalną wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj przejawia się w zadawaniu przez dziecko pytań. Aby jednak wystąpiła ona w takim stopniu, który miałby większe znaczenie dla jego rozwoju, należy aktywność poznawczą dzieci stymulować i ukierunkowywać. W naszym przedszkolu prężnie działa sekcja Małych Odkrywców realizujących program  Działam, doświadczam, odkrywam-doświadczenia, eksperymenty z zakresu zjawisk fizycznych i przyrodniczych. Na zajęciach dzieci poznają:

-nauki chemiczne; reakcje chemiczne w kuchni i wnętrzu Ziemi

-zabawy z powietrzem; poznawanie różnych sposobów wprowadzania w ruch lekkich przedmiotów – naśladowanie siły wiatru.

-dźwięki i wibracje- zapoznanie ze zjawiskiem powstawania, przenoszenia i odbierania dźwięków

-tajemnice wody

-co przyciąga magnes? -zjawiska elektromagnetyczne

-elektrostatykę – czyli przyciąganie bez magnesu

-właściwości substancji płynnych, zagadkowe płyny (badanie właściwości ciał stałych i cieczy)

-zachowania przedmiotów w różnych środowiskach.

 

 

 

Zabawy w Sali Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata w ogólnym tego słowa znaczeniu to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.

 Głównym celem organizowania takich sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń sensorycznych oraz miłe spędzanie czasu.

Wśród sprzętów, którymi my dysponujemy w Sali Doświadczania Świata  znajdują się:

  1. Suchy basen – przeznaczony do rehabilitacji i relaksacji. Dostarcza max. bodźców dotykowych – rozluźnia mięśnie, stymuluje czucie całego ciała, poszczególnych jego części (po-przez masaż piłeczkami).Usprawnia motorykę małą oraz dużą, kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową. Daje poczucie sprawstwa gdyż najmniejszy ruch powoduje przesuwanie się piłeczek oraz ich szelest a to z kolei zachęca do zabawy. Oprócz tego dostarcza bodźców wzrokowych (kolor) i słuchowych (szum przemieszczających się piłeczek)
  2. Projektor kolorów i obrazów – jego podstawowym celem jest uwrażliwianie zmysłu wzroku na bodźce wizualne, koncentrowanie uwagi dziecka na zmieniających się na ścianie barwach i obrazach, rozwijanie kontroli nad pracą oczu – wyrabianie celowego spojrzenia w określone miejsce, umiejętności wodzenia wzrokiem za poruszającymi się obrazami. Pozwala także na wyszukiwanie powtarzających się sekwencji – rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
  3. Lustrzany domek – pozwala skupić uwagę dziecka na samym sobie (swojej mimice, gestykulacji, ruchach) co wpływa na kształcenie u niego świadomości siebie, swego ciała, poszczególnych jego części oraz orientacji w przestrzeni. Dzięki obserwacji siebie zapamiętuje wyraz twarzy przy różnych emocjach, uczy się naśladownictwa.
  4. Światłowody – dostarczają silnych wrażeń wzrokowych poprzez zmieniające się kolory. Zwiększają koncentrację uwagi, wzbudzają zainteresowanie oraz chęć do działania (dotykania, chwytania ). Sprzyjają także gromadzeniu nowych doświadczeń w zakresie percepcji do-tykowej, wpływają na poprawę celowości, precyzji ruchów oraz kształcenie u dziecka auto-orientacji. Dzięki nim możliwa jest nauka przewidywania kolorów – rozwijania pamięci wzrokowej.
  5. Kolumny wodne – stanowią obiekt zainteresowania często nawet dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dostarczają silnych wrażeń wzrokowych (poruszające się w kolumnie, zmieniające kolor bąbelki), dotykowych (wibracje towarzyszące wydzielaniu się bąbelków oraz temperatura), słuchowych (specyficzny dźwięk włączonej kolumny i bulgoczącej wody – szmery, bulgotanie). Umożliwiają koncentrację uwagi oraz doskonalą umiejętność wodzenia wzrokiem.
  6. Tor świetlno – dźwiękowy z tablicą kurantów – ma wpływ na zmysły wzroku (różne kolory), słuchu (różne dźwięki, tony), dotyku. Doskonali koncentrację uwagi (skupianie wzroku na kolorach), sprawność manualną (przyciskanie przycisków), koordynację wzrokowo – ruchową, rozwija równowagę (podczas chodzenia po kolorowych polach). Zachęca, aktywizuje do działania dając poczucie sprawstwa, zależności: przyczyna – skutek (każdy ruch ręki, nogi staje się dla dziecka słyszalny, widzialny). Określone dźwięki mogą wpływać także na nastrój i emocje.
  7. Ścieżka fakturowa – umożliwia odbiór wrażeń dotykowych poprzez dłonie i stopy, skupia uwagę, usprawnia motorykę dużą, rozwija równowagę (podczas przechodzenia po kolejnych polach), kształtuje sprawność manualna i koordynację wzrokowo – ruchową

Warsztaty mydlarskie w grupie Zielonej

Najpierw zagadka. Kolorowe, pachnące i śliczne? Oczywiście mydełko! I to zrobione samodzielnie przez dzieci. Dzisiaj mieliśmy okazję prześledzić proces powstania mydła.  A później nauczyć się i samodzielnie wyprodukować pachnącą kostkę. Naszą przewodniczką w tej dziedzinie była Pani Żaneta Kaciuba-Pacek z Akademii Jaskółki. Okazało się, że robienie mydła to nic innego jak zabawa w chemika. Mieszamy kilka składników w odpowiedniej kolejności i proporcjach, by otrzymać produkt. Wiedza jest nam niezbędna, by wszystkie reakcje chemiczne przebiegły pomyślnie. I – co najważniejsze – by nie zrobić sobie krzywdy! Pani Żaneta razem ze swoją asystentką Panią Martynką czuwały nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem procesu produkcji. Dzieci otrzymały kompozycje zapachowe: czekolada, konwalia i bez, a także susz kwiatowy, kolorowe dodatki mydlarskie, i barwniki. Dzieci w foremkach samodzielnie komponowały nuty zapachowe, wybierały kolorystykę.

Na koniec mogły podziwiać prawdziwe mydlane  dzieła sztuki.

Pani Żanecie bardzo dziękujemy za ten piękny dar i czas poświęcony dzieciom.