Hodowla roślin w kąciku przyrody.

Marzec i kwiecień są czasem wysiewu nasion do inspektów. Pani Joanna Bieniasz, babcia Wiktorka z grupy Niebieskiej była gościem dzieci w przedszkolu. Zaprezentowała niezbędne do pracy ogrodnika przedmioty: rękawice, łopatkę do nasypywania ziemi, doniczki, ziemię i podlewaczkę. Przygotowała również różnorodne nasiona i cebulki. Po tej lekcji przedszkolaki już wiedzą, że nasiona się wysiewa, a cebulki sadzi. Wzbogaciły również zasób swojego słownictwa o nazwy roślin, które wyrosną po wysianiu i wysadzeniu. Dzieci z pomocą pani Joanny napełniały doniczki ziemią, porównywały kształt i wielkość nasion. Wreszcie samodzielnie, pod okiem babci Wiktorka założyły hodowlę roślin. Przygotowane przez nie doniczki trafiły do kącika przyrody. Rośliny rosną bardzo szybko, bo mają doskonałe warunki do wzrostu: duże nasłonecznienie, regularne podlewanie przez dyżurnych i … troskliwe obserwacje przedszkolaków. Dzieci codziennie o nie dbają , obserwują porównują  wzrost roślin oraz tempo ich wzrostu. Kącik przyrody z każdym dniem staje się coraz bardziej zielony, jest atrakcyjnym miejscem do obserwacji . Widok kiełkujących roślin cieszy wszystkich.

Bardzo dziękuję Pani Joannie Bieniasz za niezwykle  interesującą lekcję i Wiktorkowi za jego zaangażowanie w pomoc babci przy tworzeniu ogródka w swojej grupie.