Ozoboty- poznajemy podstawy programowania.

Już na  gruncie przedszkola organizuje się dzieciom sytuacje edukacyjne do nabywania kompetencji informatycznych. Temu służą OZOBOTY. Ozobot to interaktywna zabawka wyposażona w specjalne sensory, które reagują na barwę. Ozobot używa języka kolorów do komunikowania się. Każdy kolor jest dla ozobota innym rozkazem. Dzieci więc mogą rysować odpowiednie trasy oznaczając je odpowiednim kolorem lub sekwencją kolorów- ozobot odczytuje te kolorowe kody i odpowiednio na nie reaguje: obraca się,  zawraca, skręca w prawo lub w lewo, jedzie powoli lub bardzo szybko itp. Natomiast puzzle do ozobota  pozwalają w prosty sposób poznać świat robotów przez tworzenie dla nich tras. Dzieci rozwijają wtedy kreatywność i logiczne myślenie, rozwijają sprawność palców dłoni, a także uczą się myślenia strategicznego, mogą pracować samodzielnie lub w grupie, rozwijając przy tym odpowiednie kompetencje społeczne.  Dzieci mogą tworzyć własne trasy za pomocą wcześniej poznanych kodów.

Pierwsze kroki w przedszkolu.

Ogromnym wydarzeniem  i przeżyciem w życiu prawie  każdego dziecka są pierwsze kroki w przedszkolu. Jest to zarazem rozpoczęcie  nowego okresu w rozwoju dziecka. Rozłąka z rodzicami, nowe środowisko przedszkolne, nowe zasady i coraz to nowe wyzwania. W tym roku szkolnym dołączyli do grupy Pomarańczowej: Jowitka, Helenka, Milenka, Przemuś, Natanek, Karolek, Maksiu, Szymonek, Krzyś i Jerzyk.  Od pierwszego dnia stwarzano warunki do łagodnej adaptacji dzieci, organizowano wspólne zabawy, gry, zajęcia dzieci już wcześniej uczęszczających do przedszkola z tymi, które pierwszy raz w tym roku szkolnym przekroczyły próg przedszkola . Od pierwszego dnia skupiano uwagę na dziecku, jego potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach. Wspólnie  z dziećmi wypracowywano zasady i normy społeczne obowiązujące w grupie, uczono postaw społecznie pożądanych. Współżycie i współdziałanie w grupie to bardzo trudna i złożona umiejętność, którą dzieci uczą się przez wiele lat. Treścią jej jest stosunek do drugiego dziecka. Zawiązały się pierwsze przyjaźnie, dzieci z ochotą uczestniczą w wielu zabawach integracyjnych.

Pokaz tańców z różnych stron świata.

 Wizyta rodzica i prezentacje jego zainteresowań, talentu, pasji jest stały elementem naszej pracy z dziećmi. Tym razem odwiedziła nas  Mamusia Adasia, która zaprezentowała nam tańce z różnych stron świata. Prezentacja poprzedzona została  pokazem multimedialnym. Dzieci mogły zobaczyć,jak wyglądają stroje taneczne oraz mogły poznać historię kraju ich pochodzenia. Uwieńczeniem tego spotkania była wspólna nauka układów tanecznych. Dzieci z wielkim entuzjazmem uczyły się kroków samby, krakowiaka oraz rumby. Bardzo dziękujemy mamusi Adasia za udział w zajęciu  oraz za chęć dzielenia  się swoją pasją i zainteresowaniem. Było to kolejne bardzo ciekawe spotkanie z Rodzicem i jego pasją. Dzieci chętnie gromadziły doświadczenia taneczne i wiedzę o tańcu. Bardzo dziękujemy.