Pierwsze kroki w przedszkolu.

Ogromnym wydarzeniem  i przeżyciem w życiu prawie  każdego dziecka są pierwsze kroki w przedszkolu. Jest to zarazem rozpoczęcie  nowego okresu w rozwoju dziecka. Rozłąka z rodzicami, nowe środowisko przedszkolne, nowe zasady i coraz to nowe wyzwania. W tym roku szkolnym dołączyli do grupy Pomarańczowej: Jowitka, Helenka, Milenka, Przemuś, Natanek, Karolek, Maksiu, Szymonek, Krzyś i Jerzyk.  Od pierwszego dnia stwarzano warunki do łagodnej adaptacji dzieci, organizowano wspólne zabawy, gry, zajęcia dzieci już wcześniej uczęszczających do przedszkola z tymi, które pierwszy raz w tym roku szkolnym przekroczyły próg przedszkola . Od pierwszego dnia skupiano uwagę na dziecku, jego potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach. Wspólnie  z dziećmi wypracowywano zasady i normy społeczne obowiązujące w grupie, uczono postaw społecznie pożądanych. Współżycie i współdziałanie w grupie to bardzo trudna i złożona umiejętność, którą dzieci uczą się przez wiele lat. Treścią jej jest stosunek do drugiego dziecka. Zawiązały się pierwsze przyjaźnie, dzieci z ochotą uczestniczą w wielu zabawach integracyjnych.