Ozoboty- poznajemy podstawy programowania.

Już na  gruncie przedszkola organizuje się dzieciom sytuacje edukacyjne do nabywania kompetencji informatycznych. Temu służą OZOBOTY. Ozobot to interaktywna zabawka wyposażona w specjalne sensory, które reagują na barwę. Ozobot używa języka kolorów do komunikowania się. Każdy kolor jest dla ozobota innym rozkazem. Dzieci więc mogą rysować odpowiednie trasy oznaczając je odpowiednim kolorem lub sekwencją kolorów- ozobot odczytuje te kolorowe kody i odpowiednio na nie reaguje: obraca się,  zawraca, skręca w prawo lub w lewo, jedzie powoli lub bardzo szybko itp. Natomiast puzzle do ozobota  pozwalają w prosty sposób poznać świat robotów przez tworzenie dla nich tras. Dzieci rozwijają wtedy kreatywność i logiczne myślenie, rozwijają sprawność palców dłoni, a także uczą się myślenia strategicznego, mogą pracować samodzielnie lub w grupie, rozwijając przy tym odpowiednie kompetencje społeczne.  Dzieci mogą tworzyć własne trasy za pomocą wcześniej poznanych kodów.