Sala Doświadczania Świata – centrum wielozmysłowej aktywności dziecka.

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie w naszym przedszkolu  wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.Głównym celem zabaw i ćwiczeń  w tej sali jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. Ważnym celem jest również  budowanie poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie  dzieciom określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania.Innymi słowy to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców  w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie – czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Należy pamiętać, że zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka, bowiem dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy. Ulubionymi zabawami  i ćwiczeniami dzieci jest np. łapanie świetlnych zajączków przy kolumnie wodnej, obserwacja  obrazów rzucanych na ścianę przez projektor laserowy, otulanie, zawijanie kocykiem w kabinie lustrzanej , tworzenie własnej muzyki na torze świetlno –dźwiękowym z tablicą kurantów oraz zabawy światłowodami  „Jaki to kolor”, „Świetlne wzory”, „Moje ciało”.