Wycieczka dzieci z grupy Żółtej do biblioteki

To była ciekawa wycieczka. Dzieci z grupy Żółtej wybrały się do Miejskiej Biblioteki na osiedlu Kopernika.

W grupie Żółtej wprowadzamy dzieci w zagadnienia związane z czytelnictwem. Zainteresowanie dzieci zagadnieniami związanymi z książką rozwijałyśmy podczas zajęć ogólnorozwojowych. Przedszkolaki poznały wówczas budowę książki oraz sposób jej powstania. Wzbogaciły przy tym zasób słownictwa o określenia związane z czytelnictwem. Dopełnieniem naszych działań z zakresu propagowania czytelnictwa wśród dzieci była wycieczka przedszkolaków do Miejskiej Biblioteki w Jarosławiu na osiedlu Kopernika.

Poznające bibliotekę dzieci były bardzo skupione. Z zainteresowaniem chłonęły wiedzę,  którą przekazywała im pani bibliotekarka, gospodarz tego miejsca. Razem z panią bibliotekarką dzieci zwiedziły całą bibliotekę. Dowiedziały się, że w bibliotece oprócz książek można poczytać czasopisma, że istnieje w niej porządek polegający na zgromadzeniu książek w działach tematycznych. Czas, który dzieci spędziły w bibliotece przyniósł im dużo pożytku i bardzo dobrze nastroił.

Bardzo pouczająca była również zabawa, która pomogła dzieciom rozpoznawać i nazywać emocje. Pani z biblioteki oparła zabawę o wiersz Doroty Gellner: „Złu humorek”.

Dziękujemy bardzo za to pouczające spotkanie.