Dzieci uczą Rodziców, V lekcja – WYJĄTKOWA PSZCZOŁA

W ramach projektu, który realizujemy: Dzieci uczą Rodziców, w piątek 6 marca odbyła się V lekcja – Wyjątkowa pszczoła. Dzieci z grupy Czerwonej zaprosiły na wspólną lekcję koleżanki i kolegów z grupy Zielonej.

W trakcie zajęć dzieci poznały budowę pszczoły oraz cykl rozwojowy tych owadów.

W rodzinie pszczelej występują następujące osobniki: matka, robotnica i truteń.

Pszczoły to wyjątkowe owady, od których uzależnione jest nasze pożywienie i życie. Produkcja 1/3 żywności i 90 owoców na świecie zależy od zapylania przez owady, głównie przez pszczoły. Dzięki pszczołom możemy korzystać z wielu produktów będących efektem zapylania, a także produktów prosto z ula: miód, wosk pszczeli, pyłek, pierzga, mleczko pszczele, które mają wiele właściwości korzystnych dla zdrowia.

Na zakończenie lekcji dzieci wysłuchały wiersza pt. „Zmartwienie pszczoły”. Następnie pooglądały trzy krótkie filmiki „Z kamerą wśród pszczół”. W trakcie których pszczoła Kaja oprowadziła nas po swoim ulu i omówiła zakres obowiązków, które wykonuje w ciągu dnia. Następnie pokazała całą pasiekę i opowiedziała o pracy pszczelarza i o tym jak ważna jest współpraca pszczelarzy z rolnikami. Dzieci dowiedziały się, że pszczoły to również zwierzęta gospodarskie tak jak krowy czy świnie.

Pszczoły są bardzo pożyteczne i wiele im zawdzięczamy, dlatego starajmy się stwarzać im przyjazne środowisko!