Dziękujemy za nowe pomoce.

W ramach kampanii edukacyjno- profilaktycznej  Zdrowy Przedszkolak Gmina Miejska Jarosław i Burmistrz Miasta Jarosławia przekazali dzieciom z naszego przedszkola zestaw pomocy dydaktycznych, które mają służyć kształtowaniu postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu oraz promocji zdrowego stylu życia.

Dzieci są zachwycone nowymi materiałami, które kształcą logiczne myślenie, ćwiczą wyobraźnię przestrzenną, oraz uczą profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego.