„Szkoła do hymnu” – udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy…”

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie mogliśmy wspólnie z wszystkimi grupami, tak jak każdego roku świętować rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego też, dla upamiętnienia tego ważnego dla każdego Polaka wydarzenia włączyliśmy się dzisiaj o godzinie 11:11 do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. Każda grupa w swojej sali zaśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.