„Co to jest Polska…?”

Narodowe Święto Niepodległości  zajmuje szczególne miejsce w edukacji patriotycznej przedszkolaka. Ostatni tydzień w naszej grupie poświęcony był tematyce związanej z tym budzeniem  uczuć patriotycznych. Jest to bezpośrednio związane z rozwijaniem kompetencji społecznych i obywatelskich. Jednym z zadań wychowania obywatelskiego w przedszkolu jest  rozwijanie w dziecku poczucia odpowiedzialności za region,kraj,  świat, oraz szacunku do tego, co zostało mu dane  w dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym. Dzieci poznały  więc symbole narodowe, zrozumiały znaczenie flagi, godła, i hymnu dla tożsamości narodowej,poznały  legendę o powstaniu państwa polskiego -(„Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”, „Legenda o Warsie i Sawie”). Położenie geograficzne kraju oraz różnych regionów Polski, na konturowej mapie Polski, zaznaczanie  ważniejszych miast, rzek , regionów,  a także stolicy i naszego miasta Jarosław, bardzo pochłonęło dzieci. Podsumowaniem wiedzy o Polsce była praca zborowa – wykonanie mapy Polski  z wycinaniem charakterystycznych elementów dla poszczególnych  jej regionów .