Dzień życzliwości i pozdrowień.

W tym roku po raz pierwszy oficjalnie obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, choć każdego dnia staramy się krzewić wśród dzieci wartościowe postawy. Idea tego święto wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a obecnie obchodzone jest w 180 krajach . Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na życzliwość, a także wzbudzanie pozytywnych emocji . Przecież w każdym z nas drzemią ogromne pokłady dobra. Rozmowa z  przedszkolakami o byciu życzliwym okazała się bardzo interesująca . Dzieci bez problemu podawały skojarzenia związane ze słowem życzliwość. Zabawa w Przedszkolną Pocztę Życzliwości i Pozdrowień od hasłem „Zatrzymaj się kolego i powiedz coś dobrego” wzbudziła sporo emocji i pokazała ile dobrego może powiedzieć przedszkolak -przedszkolakowi. Podawanie przykładów życzliwości na co dzień przez dzieci było dla nich samych bardzo przyjemne . Dzieci w tym względzie miały sporo doświadczeń, są  przecież  doskonałymi obserwatorami . Na zakończenie dzieci „spisały” Dekalog Życzliwości. To był bardzo ważny dzień w życiu naszej grupy. Głównym jego celem było zachęcanie dzieci do czynienia dobrych uczynków, do promowania życzliwości jako najlepszej formy kontaktu między ludźmi.