O spotkaniu krasnala Hałabały z dziećmi w grupie Żółtej

Bardzo cenię sobie współczesną literaturę dziecięcą. Ma ona niepodważalny walor. Przedstawia sytuacje właściwe współczesnym czasom, czyli te, które są najbardziej znane dzieciom z ich dziecięcych doświadczeń. Jednak równie chętnie sięgam podczas pracy z dziećmi w przedszkolu do dawnej literatury skierowanej do najmłodszych. Zachwyca mnie w niej piękny język. Jak dobrze czyta się utwory Tuwima, Brzechwy, Bechlerowej, Terlikowskiej. I jak chętnie są one słuchane przez dzieci. Nic zatem dziwnego, że w tym roku, w przedszkolu wracamy do dawnej literatury dziecięcej. Zarówno dzieci, jak i nauczyciele biorą udział w programie popularyzującym twórczość literacką Lucyny Krzemienieckiej. Zapoznajemy dzieci z opowiadaniami zebranymi w książce: „Z przygód krasnala Hałabały”. Książka po raz pierwszy została wydana w 1936 roku. W tej przedszkolnej, hałabałowej podróży towarzyszy dzieciom prawdziwy krasnal Hałabała, którego dzieci mogą spotkać w kąciku literackim, bądź w swojej grupie, gdy panie prezentują im kolejne opowiadania autorki książki.