Ruch to zdrowie. Zabawy ruchowe dzieci z grupy Żółtej w Szkole Podstawowej nr10.

To prawdziwa atrakcja dla dzieci, gdy mogą wziąć udział w wycieczce do szkoły. Hasło: „szkoła”, zawsze wywołuje u przedszkolaków pozytywne reakcje. Powiedziałabym: wręcz radosne. Od  września dzieci z naszego przedszkola regularnie uczestniczą w ćwiczeniach gimnastycznych i w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczycieli  w Szkole Podstawowej nr 10.

Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują największą w swoim rozwoju ruchliwość i ekspansywność. Mają na to wpływ procesy rozwoju funkcji lokomocyjnych, komunikacyjnych i rozwoju wyobraźni. Stąd szczególne znaczenie ma zachęta, by aktywnie uczestniczyły w różnych formach ruchu. Wszystko dla zdrowia, dla dbałości o prawidłową postawę ciała oraz odpowiedni rozwój wielkiej i małej motoryki.

Tego dnia w Szkole Podstawowej nr 10, dzieci z grupy Żółtej przywitała Pani Agata Wojnar Gilarska, nauczyciel wychowania fizycznego.

 Razem z Panią Agatą dzieci wykonywały ćwiczenia gimnastyczne i brały udział w zabawach ruchowych. Taka aktywność najmłodszych, w warunkach szkolnej sali gimnastycznej nabiera dodatkowego znaczenia. Po powrocie do przedszkola wszyscy byliśmy tego samego zdania: było super.

Bardzo dziękujemy Pani Agacie Wojnar Gilarskiej za ciekawie przeprowadzone zajęcia.

O spotkaniu krasnala Hałabały z dziećmi w grupie Żółtej

Bardzo cenię sobie współczesną literaturę dziecięcą. Ma ona niepodważalny walor. Przedstawia sytuacje właściwe współczesnym czasom, czyli te, które są najbardziej znane dzieciom z ich dziecięcych doświadczeń. Jednak równie chętnie sięgam podczas pracy z dziećmi w przedszkolu do dawnej literatury skierowanej do najmłodszych. Zachwyca mnie w niej piękny język. Jak dobrze czyta się utwory Tuwima, Brzechwy, Bechlerowej, Terlikowskiej. I jak chętnie są one słuchane przez dzieci. Nic zatem dziwnego, że w tym roku, w przedszkolu wracamy do dawnej literatury dziecięcej. Zarówno dzieci, jak i nauczyciele biorą udział w programie popularyzującym twórczość literacką Lucyny Krzemienieckiej. Zapoznajemy dzieci z opowiadaniami zebranymi w książce: „Z przygód krasnala Hałabały”. Książka po raz pierwszy została wydana w 1936 roku. W tej przedszkolnej, hałabałowej podróży towarzyszy dzieciom prawdziwy krasnal Hałabała, którego dzieci mogą spotkać w kąciku literackim, bądź w swojej grupie, gdy panie prezentują im kolejne opowiadania autorki książki.

Ciekawe rozmowy na temat telefonów

To wcale nie tak odległe czasy, gdy telefon był przedmiotem pożądania wielu osób, w dodatku przedmiotem często niedostępnym. Pamiętam czas oczekiwania na zainstalowanie w domu telefonu stacjonarnego. Barwne wspomnienia.

Dziś sprawa ma się inaczej. Właścicielem telefonu, niemal natychmiast może stać się każdy, kto tego potrzebuje.  Otrzymujemy urządzenie, które ma wiele atrakcyjnych funkcji, w obecnych czasach: niezbędnych. Są dla nas pożyteczne, ale paradoksalnie mogą być również zagrożeniem. Wiedzą o tym też dzieci.

To właśnie do nich skierowałam prezentację na temat dawnych i współczesnych telefonów oraz ich funkcji w przeszłości i w czasach dzisiejszych. Dzieci posiadają bardzo dobrą orientację w technologicznych możliwościach tkwiących w telefonach. O tym jak bardzo atrakcyjne są dla nich owe telefoniczne możliwości świadczy posiadana przez nie wiedza na ten temat i chęć z jaką od pewnego czasu, z własnej inicjatywy samodzielnie konstruują swoje dziecięce telefony. Porozmawialiśmy również o pożytkach związanych z korzystaniem z telefonów oraz o niepożądanych sytuacjach, które mogą być z związane z niektórymi telefonicznymi funkcjami. Dzieci okazały się wspaniałymi słuchaczami, rozmówcami i doskonałymi obserwatorami.

Tego dnia zaprezentowałam również dzieciom jak można wykonać telefon z przygotowanych przeze mnie materiałów plastycznych. Chętnych konstruktorów było wielu. Mam wrażenie, że ta aktywność przyniosła dzieciom bardzo dużo przyjemności.