Zakładamy przyrodnicze laboratorium obserwacyjne.

 W świecie roślin i zwierząt zachodzą interesujące zmiany, które zaciekawią każdego przedszkolaka.  W przedszkolu dzieci uczą się dokładnego i usystematyzowanego  obserwowania przyrody i odkrywania jej w różnych kolorach. Trzeba do tego mieć odpowiednie narzędzia i poznać metody obserwacyjne. Dlatego założyliśmy  w sali zajęć przyrodnicze laboratorium obserwacyjne. Zgromadziliśmy w nim wszystko to, co pomoże nam jeszcze bardziej dokładnie poznać zjawiska przyrodnicze: profesjonalny mikroskop, pojemniki testowe, różnego rodzaju lupy, menzurki, narzędzia do pobierania próbek z wody i z gleby, pęseta do przenoszenia próbek,  filtry do określania stanu czystości wody i do jej oczyszczania. Otrzymaliśmy również profesjonalny zestaw do obserwacji przebiegu biodegradacji  oraz  komposter. Obserwacje rozpoczęliśmy od obserwacji procesu kompostowania. Najpierw zgromadziliśmy materiały do kompostowania: listki , gałązki, zwiędłe odpady zielone, obierki z jabłek . Zwróciliśmy również uwagę na to, co  nie nadaje się do kompostowania: np.resztki mięsa, gruba tektura, kolorowe czasopisma. Wreszcie przystąpiliśmy do kompostowania, dzieci układały ziemię w komposterze, wkładały  materiały do kompostowania, posypywały specjalnym preparatem – komposterem, mającym wpływ na przebieg procesu kompostowania. Teraz pozostaje nam obserwować jak powstawać będzie po intensywnej fermentacji nawóz dostarczający roślinom niezbędnych do życia składników.