Kompetencja IV – INFORMATYCZNA (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne (TIK).

Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą wprowadzane jest w przestrzeń wirtualną, przez co zyskuje możliwość rozwijania wszystkich pozostałych kompetencji kluczowych. Podstawa programowa zachęca do umożliwienia dziecku podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

W codziennej pracy przedszkola rozwijamy kompetencje cyfrowe poprzez:

–  organizowanie sytuacji edukacyjnych, podczas których wykorzystywane  są narzędzia TIK takie jak:  magnetofon, rzutnik, laptop, komputer,

– organizowanie zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem „magicznego dywanu”znajdującego się w mobilnej sali zabaw,

 – wykorzystywanie Internetu – oglądanie prezentacji i filmów edukacyjnych,

 –  nauka kodowania przez zabawę – wykorzystanie zestawu do kodowania dostępnego w każdej grupie (mata, krążki, kolorowe kubeczki),

 –  zajęcia z wykorzystaniem Ozobotów,

 – uczestnictwo w różnorodnych warsztatach Mistrzowie KodowaniaKodowanie na dywanie i ogólnopolskich programach takich jak Uczymy dzieci programować, podczas realizacji których wykorzystujemy technologie cyfrowe i elementy kodowania.

Pamiętajmy, iż TIK należy wprowadzać stopniowo, umiejętnie i z umiarem. Nowe technologie najlepiej potraktować jako narzędzia, które pomogą nam wspierać rozwój przedszkolaków. Warto wykorzystywać je przy każdej okazji, gdy ma to sens, integrując je z różnymi obszarami edukacji. Nie wprowadzajmy ich nigdy na siłę, bo tak będzie bardziej nowocześnie. Jeśli możemy wyjść z dziećmi na spacer do parku by pozbierać jesienne liście, nie zastępujmy tego wyjścia oglądaniem zdjęć liści na ekranie monitora. Możemy jednak wziąć ze sobą aparat cyfrowy, by uwiecznić wycieczkę, albo wspólnie z dziećmi, po powrocie przeglądać multimedialną encyklopedię dla dzieci, aby razem rozpoznawać z jakich drzew pochodzą nasze znaleziska.

Zwykle nie warto oddzielać zajęć wykorzystujących technologie informatyczne od „normalnych” zajęć. Niech stosowanie TIK będzie wplecione w codzienne zabawy, tak jak jest wplecione w różne sfery naszego życia.