Praca własna dziecka – czas poznawczej i twórczej aktywności dziecka.

 Praca własna dziecka w przedszkolu Montessori to stały i bardzo ważny element każdego dnia.  W jej ramach dziecko ma wolność wyboru, miejsca i formy pracy. Ważną decyzją jest również to z jakim materiałem rozwojowym dziecko będzie pracować. Tego wyboru dziecko dokonuje samo  lub we wsparciu nauczyciela. W tym drugim przypadku ważne jest , aby  uwzględnić zainteresowania dziecka, jego predyspozycje, uzdolnienia, a także specyficzne potrzeby.  To jest właśnie wolność wyboru, ale nie jest wolnością bez granic- jest wytyczona  zasadami panującymi w grupie i wolnością drugiego dziecka. Podczas pracy własnej dzieci realizują swoje zainteresowania, nauczyciel organizuje miejsca pracy z określonym materiałem rozwojowym, chcąc przy okazji wprowadzić lub utrwalić z dzieckiem jakieś treści, albo też rozszerzyć  jego zainteresowania. Dyskretnie podsuwa materiał rozwojowy, stawia jakiś problem do rozwiązania, zadaje  pytania, mobilizując tym samym dziecko do aktywności poznawczej i twórczej.