Kodowanie z Genibotem

Dziś nasze zajęcia uatrakcyjnił Genibot – robot, który musi zostać zaprogramowany, aby wykonał określone czynności. Można go programować za pomocą kart, oraz gestów. Na kartach nadrukowane są specjalne znaczniki, dzięki którym robot rozpoznaje jaka komenda przypisana jest do danej karty. Karty układamy a następnie przykładamy kolejno do każdej robota. Po wczytaniu całej sekwencji komend stawiamy robota na wybrane miejsce i Genibot wykonuje zaprogramowane polecenia. Ćwiczyliśmy układanie kodu bez powtórzeń (określona liczba komend-strzałek), a później ten sam kod z powtórzeniami (położenie jednej karty z poleceniem, a pod spodem cyfrę, która oznaczała ile razy robot daną czynność ma powtórzyć).

Była to świetna zabawa dla dzieci, ale również oswajanie z nowymi technologiami, rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie analitycznego myślenia oraz wyobraźni.

Opracowała: Marcela Zagrobelny