Podróż po Europie

 

    Dziecko poznając świat według metody Marii Montessori zaczyna od szerokiego spojrzenia. Najpierw kosmos, nasz Układ Słoneczny, planeta Ziemia, jej powierzchnia, a na niej przyroda ożywiona i nieożywiona, kontynenty, państwa, a w nich ludzie. Po zapoznaniu się z kosmosem,  gwiazdami, Układem Słonecznym i jego planetami, po przyjrzeniu się Ziemi, jako niepowtarzalnej planecie, poznaliśmy kontynenty.
W ten właśnie sposób trafiliśmy do Europy.

             

Kolejny etap to zagłębienie się w jeszcze bardziej szczegółowe elementy Europy, czyli na przykład jej państwa.  Poza poznaniem podziału politycznego naszego kontynentu, mapa puzzlowa daje ogromną ilość możliwości rozwinięć. Poznawanie niektórych  krajów np. Finlandii, jej kultury, tradycji, flory i fauny, historii  oraz  współczesnego wyglądu pozwala dziecku rzeczywiście przybliżyć wiedzę  się o świecie.

           Brak opisu.          Brak opisu.

Uwieńczeniem naszej podróży po Europie była praca plastyczna: kolorowanie wybranych flag krajów Europy.

 

Zimowe inspiracje w grupie niebieskiej

 

      Podczas naszych zajęć rozmawialiśmy z dziećmi o tym, dlaczego lubią zimę. Dzieci chętnie wykonywały prace plastyczne przedstawiające pejzaż zimowy, bałwanka, drzewa.

                          

                             

Rozwiązywały zagadki o zimnie. Poznały zjawiska atmosferyczne i poszukiwały odpowiedzi na pytanie: co to jest śnieg, deszcz, wiatr, chmury? Słuchały wierszy i opowiadań nawiązujących do akcji zimą, związanych z dokarmianiem zwierząt  oraz ptaków. Mogliśmy bezpośrednio doświadczyć kontaktu z ziębą, która kilka razy przywitała nas podczas śniadania.

              Brak opisu.

Przypominaliśmy  sobie również zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie  oraz sporty zimowe. Dzieci również chętnie śpiewają piosenki o tematyce zimowej.