Wirtualny świat – Dzień Bezpiecznego Internetu w grupie Czerwonej

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, której celem jest wsparcie procesu edukacji w obszarze bezpieczeństwa w naszej grupie odbyły się zajęcia na temat bezpiecznego Internetu. Na początku naszych zajęć dzieci metodą burzy mózgów mówiły co to jest Internet, z czym się kojarzy i co można robić dzięki Internetowi, następnie wszystkie pomysły zostały przez nie zapisane. Podczas tej lekcji dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz poznaliśmy niebezpieczeństwa, które czyhają na dzieci w Internecie. Wymieniliśmy również najważniejsze zasady bezpieczeństwa w sieci, dzieci dowiedziały się, że nie można podawać swoich danych osobowych, trzeba porozmawiać z osobą zaufaną jeśli coś nas w Internecie zaniepokoi, nie wolno ufać osobom poznanym w sieci, trzeba traktować innych w sieci z szacunkiem oraz powinno się korzystać z umiarem z Internetu. Na koniec stworzyliśmy sieć komputerową za pomocą włóczki, która miała zobrazować nam jak zbiór komputerów czy innych urządzeń połączone ze sobą kanałami komunikacyjnymi umożliwiają nam wzajemne przekazywanie danych i informacji.

Opracowała: Marcela Zagrobelny

Dzień Bezpiecznego Internetu.

We wtorek, 9 lutego, obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach wspomnianych obchodów dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Wstępem do naszych rozważań było rozwiązanie krzyżówki, z której poszczególne litery utworzyły hasło Internet. Po jego odczytaniu wypowiadaliśmy się na temat Internetu. Dzieci próbowały stworzyć definicję słowa oraz zastanawiały się nad korzyściami płynącymi z korzystania z sieci internetowej. Obejrzane filmiki edukacyjne z serii „Owce w sieci” – „Bez kożuszka”, „Tajemniczy przyjaciel”, „Bekanie”, „Papla” i „Nie tańcz z wilkami” stały się dla nas pretekstem do rozmowy na temat zagrożeń czyhających w Internecie. Wypowiedzi  dzieci w tym temacie były bardzo rzeczowe, treściwe i przemyślane. Widać było, że wirtualny świat nie jest dla nich czymś obcym. Bez problemu potrafiły wymienić nazwy różnych stron internetowych, gier oraz aplikacji. Nie miały także kłopotu z nazwaniem urządzeń cyfrowych łączących się z Internetem. Dzięki prezentacji multimedialnej z programu edukacyjnego realizowanego w grupie pt. „Dzieci uczą Rodziców” zebraliśmy w całość naszą dotychczasową wiedzę związaną z tematem korzystania z sieci internetowej. Podsumowaniem naszych zajęć było stworzenie tablicy zasad bezpiecznego korzystania z Internetu – odczytywaliśmy, wyjaśnialiśmy, odwołując się do własnych doświadczeń, po czym na tablicy przypinaliśmy właściwe do tematu treści. Na sam koniec tworzyliśmy prace plastyczne – kolorowaliśmy obrazki związane z bezpieczeństwem w sieci.

Dzień Bezpiecznego Internetu to doskonały sposób na uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z sieci internetowej. To temat ważny i potrzeby, dlatego jeszcze nie raz będziemy wracać do takich właśnie treści, uwrażliwiając dzieci na zagrożenia czyhające na nie w wirtualnej rzeczywistości.

Kochani Rodzice, wirtualny świat, oprócz mnóstwa korzyści jakie ze sobą niesie, potrafi być równie niebezpieczny i nieprzewidywalny, dlatego przypatrujcie się bacznie i zwracajcie uwagę na to co Wasze dziecko robi przy komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie.  

Dzień Bezpiecznego Internetu w Grupie Niebieskiej.

We wtorek, 9 lutego, obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu w przedszkolu. Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo dzień ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.  Założeniem jest również łączenie zaangażowania wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Celem zajęć było ustalenie z dziećmi zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych oraz czytanie treści nawiązujących   do  bezpiecznego  korzystania  z  internetu.  Obejrzeliśmy  również bajki z serii „Sieciaki”, które w przystępny sposób przedstawiały dzieciom ważne zasady korzystania z internetu. Po każdym filmie nauczyciel rozmawiał z dziećmi o ważnych przesłaniach płynących z  treści,  zwracając uwagę na temat bezpieczeństwa w sieci. Dzieci wykazały się wiedzą o internecie i zasadach korzystania z niego. Doskonale poradziły sobie z pytaniami dotyczącymi obejrzanych bajek. Przedszkolaki zostały zapoznane z budową komputera. Potem w ramach zadania plastycznego starszaki mogły wykonać samodzielnie swoje „wymarzone laptopy”.

Dzień Bezpiecznego Internetu to kolejna z akcji przeprowadzanych w naszym przedszkolu mająca na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych czasach. Już teraz rozmawiamy o możliwościach jakie  daje  nam  internet,  aby w przyszłości ograniczyć niepoprawne zachowania. W trosce o dobro dzieci apelujemy: RODZICU UWAŻAJ, CO TWOJE DZIECKO ROBI PRZY KOMPUTERZE I ILE CZASU PRZY NIM SPĘDZA!