Lekcja o powstaniu wszechświata

 

,, Na początku nie było nic…..”

„Początek” opisuje powstanie Wszechświata od Wielkiego Wybuchu do momentu, gdy Ziemia była gotowa, aby powstało na niej życie. Aby  stworzyć atmosferę zaciemniliśmy salę,  dla zobrazowania wielkiego wybuchu. Żeby pokazać perspektywę czasową, użyliśmy kilkudziesięciometrowej linii czasu, aby pokazać  ile zer ma liczba 13 miliardów, która jest przybliżoną liczbą lat, jaką liczy wszechświat.                   W dalszej części opowieści mówiliśmy o cząsteczkach materii, które się zderzały, odpychały  i połączyły ze sobą. Kolejne etapy tej lekcji to opowieść o powstaniu atomu, utworzeniu gwiazd i planet. Aby dzieci  lepiej wyobraziły sobie powstanie planet wykorzystaliśmy zabawę muzyczno – ruchową, podczas której dzieci w roli planet okrążały słońce. Pracowaliśmy również z  układanką :,,Układ słoneczny”. Podczas pracy indywidualnej dzieci korzystały również z informacji o planetach zawartych w literaturze dziecięcej .Uwieńczeniem lekcji była wspólna praca plastyczna.

 

 

 

 

Zachęcamy do udziału w kampanii Mała Książka – Wielki Człowiek.

Gdy czytamy dziecku książkę, ono nie tylko słucha: w żywiole piękna pracuje jego wyobraźnia, rozwija się mózg, kształtuje się wrażliwość. Ze zdarzeń, opisów i dialogów dziecko buduje naszkicowany przez pisarza świat, zapamiętuje sceny, dialogi, miejsca, wiersze… Poznaje ludzkie postawy, uczy się odróżniać dobro od zła. Słuchanie książek to magiczny trening serca i umysłu. Im więcej domowych czytań, opowieści, rozmów i wspólnego rodzinnego bycia z książką, tym więcej mądrości, uśmiechu, zrozumienia dla siebie i innych, a także spostrzeżeń, przemyśleń i wzruszeń. „Kto czyta książki, żyje podwójnie” – powiedział Umberto Eco, wybitny współczesny pisarz. Ale kto czyta dziecku książki – żyje poczwórnie. /prof. Grzegorz Leszczyński/

Książka jest największym z darów, jakie możemy ofiarować dziecku. Pożytki obcowania z książką są niepoliczalne: książka rozwija wyobraźnię, kształtuje świadomość i wrażliwość na drugiego człowieka, wzbogaca słownictwo, pozwala rozumieć siebie i świat, towarzyszy w radości i w chwilach smutku, bawi, a czasem wzrusza.

Dlatego serdecznie zachęcamy rodziców i naszych drogich przedszkolaków do udziału w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Zimowe obserwacje ptaków – bliskie spotkania z kosem Guciem.

Trzy lata temu na naszym oknie przedszkolnym został zawieszony mały, niepozorny karmnik. Nie spodziewaliśmy się, że dzięki niemu będziemy mieć mnóstwo okazji do obserwowania ptaków, zwłaszcza w okresie zimy. Jak już pisałam od trzech lat stałym bywalcem naszego karmnika jest sikorka Kasia, która zajada się niełuskanym słonecznikiem. Od kilku dni ma konkurencję . W naszym karmniku pojawił się kos. Nie zdziwiło to nas, ponieważ zima ostatnio jest sroga, a ptakom jest coraz trudniej. Regularne wizyty kosa w naszym przyokiennym karmniku dają nam okazję na spotkanie z nim.  Kos wcale się nie boi, wręcz zagląda przez szybę do naszej sali, i mam wrażenie w towarzystwie dzieci czuje się doskonale. A dzieci nauczone doświadczeniem z sikorką Kasią , wcale mu nie przeszkadzają , obserwują  go ostrożnie, z pewnej odległości od okna. Są zachwycone tym co widzą. Wizyty kosa w karmniku zainspirowały nas, aby zgłębić wiedzę na temat kosów, ich potrzeb,  budowy i zachowań. A na końcu podjęliśmy decyzję o nadaniu jemu imienia, było mnóstwo pomysłów, w rezultacie nasz kos otrzymał za zgodą niemalże wszystkich dzieci imię Gucio.

Lubimy interaktywne zadania matematyczne.

Rozwijania kompetencji informatycznych dzieci ciąg dalszy. Mamy nowy laptop , zatem często i chętnie dzieci podejmują  interaktywne aktywności. Ostatnio dzieci podjęły się rozwiązywania rożnych zadań matematycznych, ćwiczyły porównywanie,różnicowanie,przekształcanie, liczenie, dodawanie, odejmowanie, rozwiązywanie matematycznych problemów.  To również doskonała okazja do rozwijania kompetencji matematycznych dzieci połączona  z kształtowaniem odporności emocjonalnej.  Kompetencje matematyczne to zdolność rozwijania i wykorzystywania myślenia  i postawy matematycznej do rozwiązywania problemów i codziennych sytuacji. Przedszkole odgrywa istotną rolę w rozbudzani matematycznej sfery pojęciowej dziecka.  Gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń i zadań bardzo pomagają w kształtowaniu pojęć matematycznych  oraz w  ćwiczeniu technik matematycznych. To ostatnio ulubiona forma aktywności dzieci.