Jak zrobić z dzieckiem matematyczną grę planszową? To bardzo proste!

Kształcenie pojęć matematycznych dzieci  w przedszkolu jest bardzo istotną sprawą. Powinno opierać się  ono przede wszystkim na zabawach i ćwiczeniach, które  należy wplatać w codzienne i różnorodne sytuacje.  Jak kreatywnie spędzić czas ze swoim dzieckiem, zwłaszcza wtedy gdy jest np. chore i ma przymusowe siedzenie w domu bez kontaktu z rówieśnikami lub gdy jest wyjątkowa sytuacja jaką mamy teraz. Doskonałym pomysłem zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci są gry – ściganki lub gry -opowiadania z rozbudowanym wątkiem matematycznym. Nauczenie dzieci konstruowania gier, oraz ich rozgrywania  przyczyni się nie tylko do rozwijania kluczowych kompetencji matematycznych, ale także będzie kształtowało odporność emocjonalną, co jest niezmiernie istotnym  czynnikiem wpływającym na  tak ważną dojrzałość szkolną. 

Jak do tego się zabrać ? Sklej kilka kartek papieru, aby uzyskać większy arkusz i aby powstała „mega duża” plansza gry. Zaznacz START jako początek gry i METĘ jako jej zakończenie. Ustal z dzieckiem nazwę gry np. „Przygoda w lesie” , „Nakarm kotki”, „Zapasy wiewiórki” itp. Poproś dziecko , aby wyrysowało planszę gry – trasę, ale  wraz z otoczeniem (jeśli to gra,której akcja toczy się w lesie, to niech rysuje drzewa, choinki, krzewy, zwierzęta…  lub je wycina z papieru i nakleja na planszę gry, wspieraj dziecko, mobilizuj do aktywności, stosuj pozytywne wzmocnienia- czyli chwal za wysiłek!. Teraz porą na Twoją aktywność- na planszy gry w odpowiednich miejscach zaznacz  matematyczne  zadania do wykonania, związane z dodawaniem, odejmowaniem , porównywaniem… wpleć je w wątki gry. Ustal wspólnie z dzieckiem kiedy i za co otrzyma punkty, rozrysuj na planszy pułapki i ustalcie pozostałe zasady gry np. – wygrywa ten kto… Pułapki  również mogą mieć charakter zadań matematycznych. Ucz dziecko negocjować warunki gry i przede wszystkim przestrzegać ich reguł – ma oto ogromny wpływ na hartowanie odporności emocjonalnej i radzenia sobie w sytuacji porażki, jaką zapewne dla niektórych dzieci będzie przegrana.

Gry dostarczają wiele okazji do  kształtowania pożądanych  umiejętności, sprawności  i nawyków. To doskonały sposób na spędzanie czasu z dzieckiem.  Zabawy i gry oprócz  funkcji poznawczych, kształcących,wychowawczych pełnią również funkcje terapeutyczną . Pozwalają dziecku  zwiększyć poczucie własnej wartości, a  atmosfera, przyjazny klimat, zabawa, ruch  sprzyja otwartości i szczerości.