Kompetencja I – POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

Porozumiewanie się w języku ojczystym jest to zdolność do codziennego komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym zarówno z dorosłymi jak i innymi dziećmi np. komunikowanie własnych potrzeb, emocji, opowiadanie o zdarzeniach, odpowiadanie na pytania, itp.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Codzienne wspomaganie rozwoju mowy poprzez:

 • przygotowane otoczenie, które pobudza dzieci do działania:

– oryginalny materiał rozwojowy Marii Montessori, który służy dziecku do zdobywania konkretnych umiejętności, które prowadzą do rozwoju,

– atrakcyjne pomoce rozszerzające przygotowywane przez nauczycieli,

 • słuchanie utworów literackich czytanych zarówno przez nauczyciela, jak i rodziców i zaproszonych gości,
 • wypowiedzi spontaniczne i kierowane dzieci,
 • zabawy wzbogacające sownik dzieci (bierny i czynny),
 • ćwiczenia pamięci odtwórczej, nauka wierszy, rymowanek, ról, powtarzanie krótkich i długich zdań,
 • odgrywanie scenek (drama, zabawy paluszkowe, teatr kukiełkowy, pacynki, teatr cieni),
 • występy artystyczne dzieci w uroczystościach przedszkolnych np. „Pasowanie na Przedszkolaka”, „Jasełka”, „Święto Babci i Dziadka”, itd.,
 • uczestnictwo w konkursach recytatorskich wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • organizowanie konkursów literackich i recytatorskich,
 • prowadzenie codziennych różnorodnych zabaw logopedycznych (artykulacyjnych, oddechowych, logorytmicznych),
 • ćwiczenia manualne przygotowujące do pisania (np. plastelina, ciastolina, gazety, masa solna, wycinanie, itp.),
 • wprowadzanie liter, naukę czytania sylab, wyrazów, zdań, krótkich tekstów,
 • ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową,
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej (kreślenie szlaczków literopodobnych na różnorodnym podłożu, kreślenie liter po śladzie i samodzielnie),
 • stwarzanie dzieciom okazji do prowadzenia rozmów, zadawania pytań osobom zaproszonym do przedszkola na lekcje eksperckie, hobbystyczne, itp.,
 • wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • w przedszkolu znajduje się punkt wymiany książek, ponadto w każdej sali wygospodarowany jest kącik czytelniczy, co umożliwia dziecku swobodny, codzienny kontakt z literaturą,
 • udział w akcjach promujących czytanie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, „Wielka Liga Czytelników”,
 • nauka przez zabawę, która w wieku przedszkolnym jest podstawową aktywnością dziecka – źródłem jego wiedzy o świecie, identyfikatorem postaw moralnych, podstawą do rozwoju słownictwa oraz  rozwoju intelektualnego, a także okazją do zawierania i podtrzymywania relacji społecznych  z rówieśnikami i dorosłymi – w której toku dziecko  mimowolnie, w sposób całkowicie naturalny zdobywa wiedzę i umiejętności.