Dzień Bezpiecznego Internetu w Grupie Niebieskiej.

We wtorek, 9 lutego, obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu w przedszkolu. Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo dzień ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.  Założeniem jest również łączenie zaangażowania wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Celem zajęć było ustalenie z dziećmi zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych oraz czytanie treści nawiązujących   do  bezpiecznego  korzystania  z  internetu.  Obejrzeliśmy  również bajki z serii „Sieciaki”, które w przystępny sposób przedstawiały dzieciom ważne zasady korzystania z internetu. Po każdym filmie nauczyciel rozmawiał z dziećmi o ważnych przesłaniach płynących z  treści,  zwracając uwagę na temat bezpieczeństwa w sieci. Dzieci wykazały się wiedzą o internecie i zasadach korzystania z niego. Doskonale poradziły sobie z pytaniami dotyczącymi obejrzanych bajek. Przedszkolaki zostały zapoznane z budową komputera. Potem w ramach zadania plastycznego starszaki mogły wykonać samodzielnie swoje „wymarzone laptopy”.

Dzień Bezpiecznego Internetu to kolejna z akcji przeprowadzanych w naszym przedszkolu mająca na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych czasach. Już teraz rozmawiamy o możliwościach jakie  daje  nam  internet,  aby w przyszłości ograniczyć niepoprawne zachowania. W trosce o dobro dzieci apelujemy: RODZICU UWAŻAJ, CO TWOJE DZIECKO ROBI PRZY KOMPUTERZE I ILE CZASU PRZY NIM SPĘDZA!