Zachęcamy do udziału w kampanii Mała Książka – Wielki Człowiek.

Gdy czytamy dziecku książkę, ono nie tylko słucha: w żywiole piękna pracuje jego wyobraźnia, rozwija się mózg, kształtuje się wrażliwość. Ze zdarzeń, opisów i dialogów dziecko buduje naszkicowany przez pisarza świat, zapamiętuje sceny, dialogi, miejsca, wiersze… Poznaje ludzkie postawy, uczy się odróżniać dobro od zła. Słuchanie książek to magiczny trening serca i umysłu. Im więcej domowych czytań, opowieści, rozmów i wspólnego rodzinnego bycia z książką, tym więcej mądrości, uśmiechu, zrozumienia dla siebie i innych, a także spostrzeżeń, przemyśleń i wzruszeń. „Kto czyta książki, żyje podwójnie” – powiedział Umberto Eco, wybitny współczesny pisarz. Ale kto czyta dziecku książki – żyje poczwórnie. /prof. Grzegorz Leszczyński/

Książka jest największym z darów, jakie możemy ofiarować dziecku. Pożytki obcowania z książką są niepoliczalne: książka rozwija wyobraźnię, kształtuje świadomość i wrażliwość na drugiego człowieka, wzbogaca słownictwo, pozwala rozumieć siebie i świat, towarzyszy w radości i w chwilach smutku, bawi, a czasem wzrusza.

Dlatego serdecznie zachęcamy rodziców i naszych drogich przedszkolaków do udziału w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.