Lekcja o powstaniu wszechświata

 

,, Na początku nie było nic…..”

„Początek” opisuje powstanie Wszechświata od Wielkiego Wybuchu do momentu, gdy Ziemia była gotowa, aby powstało na niej życie. Aby  stworzyć atmosferę zaciemniliśmy salę,  dla zobrazowania wielkiego wybuchu. Żeby pokazać perspektywę czasową, użyliśmy kilkudziesięciometrowej linii czasu, aby pokazać  ile zer ma liczba 13 miliardów, która jest przybliżoną liczbą lat, jaką liczy wszechświat.                   W dalszej części opowieści mówiliśmy o cząsteczkach materii, które się zderzały, odpychały  i połączyły ze sobą. Kolejne etapy tej lekcji to opowieść o powstaniu atomu, utworzeniu gwiazd i planet. Aby dzieci  lepiej wyobraziły sobie powstanie planet wykorzystaliśmy zabawę muzyczno – ruchową, podczas której dzieci w roli planet okrążały słońce. Pracowaliśmy również z  układanką :,,Układ słoneczny”. Podczas pracy indywidualnej dzieci korzystały również z informacji o planetach zawartych w literaturze dziecięcej .Uwieńczeniem lekcji była wspólna praca plastyczna.