Wirtualny świat – Dzień Bezpiecznego Internetu w grupie Czerwonej

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, której celem jest wsparcie procesu edukacji w obszarze bezpieczeństwa w naszej grupie odbyły się zajęcia na temat bezpiecznego Internetu. Na początku naszych zajęć dzieci metodą burzy mózgów mówiły co to jest Internet, z czym się kojarzy i co można robić dzięki Internetowi, następnie wszystkie pomysły zostały przez nie zapisane. Podczas tej lekcji dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz poznaliśmy niebezpieczeństwa, które czyhają na dzieci w Internecie. Wymieniliśmy również najważniejsze zasady bezpieczeństwa w sieci, dzieci dowiedziały się, że nie można podawać swoich danych osobowych, trzeba porozmawiać z osobą zaufaną jeśli coś nas w Internecie zaniepokoi, nie wolno ufać osobom poznanym w sieci, trzeba traktować innych w sieci z szacunkiem oraz powinno się korzystać z umiarem z Internetu. Na koniec stworzyliśmy sieć komputerową za pomocą włóczki, która miała zobrazować nam jak zbiór komputerów czy innych urządzeń połączone ze sobą kanałami komunikacyjnymi umożliwiają nam wzajemne przekazywanie danych i informacji.

Opracowała: Marcela Zagrobelny