Lubimy interaktywne zadania matematyczne.

Rozwijania kompetencji informatycznych dzieci ciąg dalszy. Mamy nowy laptop , zatem często i chętnie dzieci podejmują  interaktywne aktywności. Ostatnio dzieci podjęły się rozwiązywania rożnych zadań matematycznych, ćwiczyły porównywanie,różnicowanie,przekształcanie, liczenie, dodawanie, odejmowanie, rozwiązywanie matematycznych problemów.  To również doskonała okazja do rozwijania kompetencji matematycznych dzieci połączona  z kształtowaniem odporności emocjonalnej.  Kompetencje matematyczne to zdolność rozwijania i wykorzystywania myślenia  i postawy matematycznej do rozwiązywania problemów i codziennych sytuacji. Przedszkole odgrywa istotną rolę w rozbudzani matematycznej sfery pojęciowej dziecka.  Gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń i zadań bardzo pomagają w kształtowaniu pojęć matematycznych  oraz w  ćwiczeniu technik matematycznych. To ostatnio ulubiona forma aktywności dzieci.